Zamknij
SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład FRBUS     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     
Sonda
SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS - baner
policja skrót
Mikro porady
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Katalog online GBP
Wirtualne szlaki
Portal ochrona środowiska
Gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo

Profilaktyka

 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki
dąży się do  zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

W ramach działań profilaktycznych, edukacyjnych  kierowanych do dorosłej społeczności lokalnej od 1992 roku działa na terenie Gminy Dobrcz PUNKT KONSULTACYJNO-PORADNIANY, zwany dalej Punktem Konsultacyjnym.  Jest on pomostem, który łączy mieszkańców danego terenu, na którym nie ma profesjonalnej oferty terapeutycznej, z zakładami lecznictwa odwykowego. Zadaniem punktu nie jest samodzielne prowadzenie terapii uzależnienia od alkoholu.  Z Punktu korzystają również wszyscy mieszkańcy gminy wymagający pomocy specjalisty.

Główne zadania Punktu to:

 • informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach terapii uzależnień,
 • motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia w placówkach terapii uzależnień,
 • udzielanie wsparcia pacjentom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • uruchomienie interwencji, za zgodą osoby doznającej przemocy, w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy domowej,
 • udzielanie członkom rodzin dotkniętych przemocą porad prawnych i pomocy w kierowaniu spraw o znęcanie, alimentację itp. do Prokuratury i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,
 • informowanie o miejscach, gdzie członkowie rodzin (ofiary przemocy) mogą uzyskać schronienie, pomoc materialną itp.
 • informowanie o możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną,  systemową pomoc dla osoby uzależnionej i jej rodziny,

Konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, diagnozę, terapię i edukację prowadzi psychoterapeutka  w każdy czwartek w godz. 15.00 – 18.00.

   W ramach Punktu Konsultacyjnego w Dobrczu zatrudniony jest też certyfikowany specjalista ds. przemocy, absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zasadniczym zadaniem jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Zaintersowni konsultacjami przyjmowani są w każdą środę od godz. 16.30 do 19.30

Zadania Punktu konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy:                        

 • ­dążenie do zmiany świadomości i postaw społecznych wobec zjawiska przemocy domowej,
 • udzielanie porad,
 • ­uświadamianie ofierze jej prawa o nietykalności osobistej,
 • ­zmotywowanie poszkodowanej do podjęcia wszelkich działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji życiowej,
 • ­ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Profilaktyka pierwszorzędowa:

  adresowana jest do ogółu dzieci i młodzieży, i ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji (np. alkoholowej, seksualnej) i która stanowi rodzaj „szczepionki” dla osób zdrowych, zwiększając ich odporność na oddziaływanie niekorzystnych czynników ryzyka. Terenem realizacji wczesnych działań profilaktycznych jest głównie szkoła. Są to działania nastawione na przekazywanie informacji o konsekwencjach podejmowanych zachowań ryzykownych oraz na kształtowaniu ważnych umiejętności psychospołecznych, tj. radzenia sobie ze stresem, opierania się presji grupy rówieśniczej, rozwiązywania konfliktów itp. W ramach tzw profilaktyki pierwszorzędowej w placówkach szkolnych realizowany najczęściej był program  profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej”

Informacja o programie „Spójrz inaczej”

 • Jest o autorski program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum, opracowany przez A. Kołodziejczyka, E. Czemierowską i T. Kołodziejczyka. Został opublikowany w roku 1993 i od tej pory wprowadzany jest na terenie całego kraju,
 • Program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jego skuteczność została potwierdzona na podstawie badań,
 • Zawiera scenariusze zajęć do systematycznej pracy z wszystkimi klasami szkoły podstawowej w ciągu całego roku szkolnego,
 • Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności współżycia z innymi i znajdowanie oparcia w trudnych sytuacjach, tak aby w przyszłości nie sięgać po środki uzależniające,
 • Program obejmuje pięć działów tematycznych:
 1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji.
 2. Budowanie poczucia własnej wartości.
 3. Funkcjonowanie w grupie.
 4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 5. Dbanie o swoje zdrowie i profilaktyka uzależnień
Marek Richter
Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz
Gmina Fair Play 2012
Badanie satysfakcji
e-Usługi
Ogłoszenia
Spacer dron
Telefony alarmowe
Kalendarz wydarzeń
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Sluzba_zdrowia
Urząd Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 52-364-80-10, fax: 52-364-80-32, email: dobrcz@dobrcz.pl, http://www.dobrcz.pl
NIP: 554-12-97-971, Regon: 000534256
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8  Stat24
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Akceptuję
ciasteczka
(cookies)