Zamknij
SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład FRBUS     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     
Sonda
SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS - baner
policja skrót
Mikro porady
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Katalog online GBP
Wirtualne szlaki
Portal ochrona środowiska
Gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo

Historia

 
2014-07-29

Powiatowo-Gminne Dożynki Chłopskie. Dobrcz 2014r.

- dozynki-001.jpg

 

Organizatorzy oraz darczyńcy dożynek:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu

2. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Rolnicze we Wtelnie

4. Urząd Gminy w Dobrczu

5. Firma Remondis

6. Nadleśnictwo Żołędowo

7.Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Nowe Życie”

8. FR BUS Sp. jawna

9. Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

10. Firma Tolwod

11. Vitroflora

12. Klaudi-Graf Przemysław Pytlewicz

13. GOSP-ROL Spółka z.o.o.

14. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Cuiavia

15. Zakłady Mięsne Niewieścin

16. Chata Myśliwska

17. Piekarnia Mizar

18. Krystyna i Jacek Strońscy

 

  23 sierpnia 2014 r. w Dobrczu na boisku przy ul. Jarzębinowej odbędą się powiatowo-gminne dożynki chłopskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 14:00 mszą świętą w Kościele pw Świętego Wawrzyńca i Małgorzaty w Dobrczu.

 Zbiórka delegacji z wieńcami, oraz pocztów sztandarowych odbędzie się przed kościołem o godzinie 13:30. Przed godziną 14;00 delegacje ustawią się na schodach kościoła w kolejności:

*starostowie dożynek w asyście dzieci

*poczty sztandarowe: UG, OSP Dobrcz, Wudzyn, Suponin, Hubertus, KCPR

* delegacje z wieńcami

*zaproszeni goście

*mieszkańcy

Orszak do kościoła uroczyście wprowadza ksiądz proboszcz Grzegorz Bilecki.

Po mszy świętej kościół w pierwszej kolejności opuszczają delegacje z wieńcami.

  Orszak dożynkowy ustawia się przed kościołem w kolejności: 1. orkiestra dęta, 2. poczty sztandarowe 3. dorożki ze starostami 4. zespół Kwiaty Jesieni i Karolacy 5. delegacje z wieńcami, 6. władze powiatowe, gminne, zaproszeni goście, mieszkańcy.

Przed każdą delegacją z wieńcem ustawiony będzie młody strażak z tabliczką zawierającą nazwę danej gminy.

  Po dotarciu na boisko. Delegacje z konkursowymi wieńcami dożynkowymi ustawiające przed sceną, na przygotowanym do tego celu wozie drabiniastym, a następnie udają się do swoich namiotów gminnych. Pozostałe wieńce nie zgłoszone do konkursu wykonane przez poszczególne sołectwa wędrują do ław sołeckich.

 Następnie rozpocznie się część oficjalna. Starostowie wręczą chleb dożynkowy włodarzą gminy i powiatu. Nastąpią krórtkie przemówienia, oraz wręczenie odznaczeń honorowych dla rolników.

 Odbędzie się występ zespołów Kwiaty Jesieni, Karolaki oraz orkiestry dętej.

  Podczas imprezy nastąpi wręczenie nagród w konkursach na „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”, „Najciekawsze stoisko gminne”, oraz „Najładniejszy wieniec tradycyjny”.

Prosimy aby namioty gminne rozstawione zostały do godziny 12:00.

 

Starostami tegorocznych dożynek będą pani Regina Ostrowska oraz pan Tadeusz Dąbrowski, asystować im będą młodzi starostowie Krystian Putynkowski z Łowinka i Magda Latos z Wudzyna - uczniowie ZS Agro-Ekonomicznych w Karolewie, którzy w przyszłości przejmą berło po swoich rodzicach, mając nadzieję, że tradycja ta będzie funkcjonowała, a polskie rolnictwo się rozwijało. Towarzyszyć im będą dzieci Wiktor Lewandowski oraz  Natalia Wawrzyniak.

Starościna dożynek  Regina Ostrowska - Przewodnicząca Bydgoskiej Rady Powiatu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, rolnik, wraz z mężem prowadzi 25 ha gospodarstwo rolne. Specjalizują się w uprawie roślin oraz trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Jest przewodniczącą KGW oraz Przewodniczącą Rady Sołeckiej w Gogolinie. Przez dwie kadencje była radną Sejmiku Wojewódzkiego, współzałożycielem grupy producenckiej,,AGRO-KŁOS we Wtelnie. Od 90 roku czynnie działa w rolniczych związkach zawodowych.

 

Starosta dożynek Tadeusz Dąbrowski -  wraz z żoną Elżbietą prowadzi nowoczesne gospodarstwo rolne przejęte po rodzicach. Ma dwójkę dzieci; Joannę i Rafała. Zajmuje się hodowlą trzody zarodowej i produkcją w cyklu zamkniętym. Posiada 70 macior, których chów odbywa się w specjalnie pobudowanej nowoczesnej chlewni. 32 ha pola przeznaczył na produkcję roślinną pod pasze dla zwierząt. W roku 2013 wraz z żoną zostali laureatami Konkursu,,Rolnik Pomorza i Kujaw''. W przyszłości gospodarstwo poprowadzi syn Rafał który jest obecnie uczniem ZS Agro-Ekonomicznych w Karolewie.

 

Młodzi starostowie

Krystian Putynkowski -  uczeń klasy trzeciej technikum w zawodzie  technik rolnik z ZS AGRO-EKONOMICZNYCH w Karolewie. Rodzice Dariusz i Bogumiła Putynkowscy posiadają 150 ha uprawnej ziemi w Łowinku. Uprawiają rzepak, kukurydzę, pszenicę. Zajmują się hodowlą macior w cyklu zamkniętym w ilości 80 sztuk.

 

Magda Latos - uczennica klasy pierwszej technikum w zawodzie zawód technik architektury krajobrazu w ZS AGRO-EKONOMICZNYCH w Karolewie. Rodzice Wojciech i Barbara Latosowie posiadają 50 ha gospodarstwo rolne w 

Chleby dożynkowe przygotowane zostaną przez Gospodarstwo Agroturystyczne,,Kromeczka'' Państwa Urszuli i Mariana Mele z Gądecza.

W czasie uroczystości odznaczeni zostaną:

ODZNAKA HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”

Na wniosek Starosty Bydgoskiego oraz lokalnych władz samorządowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki nadał Odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” następującym rolnikom i działaczom rolniczym:

1. JULITA JERSZYŃSKA STRONNO

  Pani Julita Jerszyńska od 10 lat jest Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Stronno. Pani Julita jako Przewodnicząca koła dokłada wszelkich starań na rzecz integrowania się jego członkiń, wymiany doświadczeń, rozwoju zdolności i umiejętności kulinarnych, manualnych i plastycznych. Ponadto aktywnie udziela się w kole, współpracuje z sołtysem, radą sołecką i instytucjami przy organizacji różnych uroczystości na terenie sołectwa. Razem ze swoim kołem reprezentuje sołectwo na festynach, dożynkach oraz innych imprezach organizowanych na terenie wsi, gminy a także powiatu, promując kultywowanie lokalnych tradycji i piękna polskiej wsi.

2. JAN CHABOWSKI STRZELCE DOLNE

 Pan Jan Chabowski prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 26 ha położone w miejscowości Strzelce Dolne. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji sadowniczej śliwy oraz czereśni oraz uprawie warzyw osiągając bardzo dobre wyniki w produkcji. Dzięki swoim działaniom przyczynia się do popularyzacji wiedzy rolniczej. Prowadzone gospodarstwo charakteryzuje się wysoką kulturą rolną oraz estetyką. Ponadto Pan Jan jest członkiem Gminnej Spółki Wodnej.

3. JERZY GĄSIOR STRZELCE GÓRNE

  Pan Jerzy Gąsior prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 11 ha położone w miejscowości Strzelce Górne. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji zbóż, trzody chlewnej oraz bydła mięsnego osiągając bardzo dobre wyniki w produkcji. Dzięki swoim działaniom przyczynia się do popularyzacji wiedzy rolniczej. Prowadzone gospodarstwo charakteryzuje się wysoką kulturą rolną oraz estetyką.

4. MARIAN PAPKE DOBRCZ

  Pan Marian Papke prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha położone w miejscowości Dobrcz. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji sadowniczej, osiągając bardzo dobre wyniki w produkcji owoców jabłoni i wiśni. W przeszłości pełnił funkcję instruktora rolnego w gminie Dobrcz, a następnie kierownika gminnej służby rolnej oraz kierownika referatu rolnictwa, gospodarki żywnościowej, geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Dobrcz. Do dnia dzisiejszego działa w organizacjach branżowych. Dzięki swoim działaniom przyczynia do popularyzacji wiedzy rolniczej, służąc radą młodszemu pokoleniu rolników. Prowadzone gospodarstwo charakteryzuje się wysoką kulturą rolną oraz estetyką.

5. WALDEMAR PARSZYK MAGDALENKA

  Pan Waldemar Parszyk prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 13 ha położone w miejscowości Magdalenka. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mięsnego, trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej. Osiąga bardzo dobre wyniki w produkcji żywca oraz uprawach polowych, dzięki swoim działaniom przyczynia się do popularyzacji wiedzy rolniczej. Prowadzone gospodarstwo charakteryzuje się wysoką kulturą rolna oraz estetyką. Ponadto Pan Waldemar od wielu lat pełni funkcję sołtysa sołectwa Magdalenka.

6. WOJCIECH POŚLEDNIK,,VITROFLORA''

  Pan Wojciech Poślednik zajmuje stanowisko starszego specjalisty ds. handlowych w spółce Vitroflora. Firma jest liderem wśród polskich firm ogrodniczych oraz liczącym się podmiotem wśród europejskich firm specjalizujących się w produkcji i sprzedaży materiału wyjściowego roślin ozdobnych. Firma działa od 37 lat. Pan Wojciech pracuje w firmie od 12 lat zajmując się logistyką i realizacją zamówień klientów, w szczególności z Europy Wschodniej.  Stanowisko piastuje z należytą starannością i profesjonalizmem. W skład firmy wchodzi również gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni ponad 400 ha i nowoczesne laboratorium biotechnologiczne kultur tkankowych.

7.  MARCIN SOPOŃSKI TRZECIEWIEC

  Pan Marcin Sopoński prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 29 ha położone w miejscowości Trzeciewiec. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej oraz hodowli trzody chlewnej. Osiąga bardzo dobre wyniki w produkcji żywca oraz uprawach polowych. Prowadzone gospodarstwo charakteryzuje się wysoką kulturą rolną oraz estetyką. Pan Marcin jest jednym z założycieli regionalnej drużyny piłkarskiej, popularyzuje sport wśród młodzieży wiejskiej. Ponadto Pan Marcin jest radnym Gminy Dobrcz.

8. JAN ŻEKIECKI RSP,,NOWE ŻYCIE''

 Pan Jan Żekiecki zajmuje stanowisko zootechnika w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nowe Życie” w Trzeciewcu. Ponadto jest członkiem zarządu spółdzielni. Staż pracy Pana Jana to ponad 36 lat. Spółdzielnia uprawia grunty rolne o pow. 352 ha, specjalizując się w uprawie rzepaku, pszenicy, buraków oraz hodowli bydła mlecznego, osiągając bardzo dobre wyniki w uprawach polowych oraz produkcji mleka. Pan Jan piastuje swoje stanowisko z należytą starannością i profesjonalizmem.

9. TOMASZ MICHALIK,,VITROFLORA''

  Pan Tomasz Michalik pełni funkcję prezesa spółki Vitroflora. Firma jest liderem wśród polskich firm ogrodniczych oraz liczącym się podmiotem wśród europejskich firm specjalizujących się w produkcji i sprzedaży materiału wyjściowego roślin ozdobnych. Firma działa na rynku od 37 lat,z czego PanTomasz kieruje jej działalnością od 25 lat piastując swoje stanowisko z należytą starannością i profesjonalizmem, co walnie przyczynia się do sukcesów firmy. W skład firmy wchodzi również gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni ponad 400 ha i nowoczesne laboratorium biotechnologiczne kultur tkankowych.

10.  EDYTA WSZOŁEK KOTOMIERZ

  Pani Edyta Wszołek wraz z mężem Wiesławem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha położone w miejscowości Kotomierz. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej, bydła mięsnego oraz produkcji roślinnej, osiągając bardzo dobre wyniki w produkcji żywca oraz uprawach polowych. Prowadzone gospodarstwo charakteryzuje się wysoką kulturą rolną oraz estetyką. Ponadto Pani Edyta jest radną Gminy Dobrcz obecnej kadencji, a także pełni funkcję sołtysa sołectwa Kotomierz.

 

Na wniosek Starosty Bydgoskiego oraz lokalnych władz samorządowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki nadał Odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” następującym rolnikom i działaczom rolniczym:/rolnicy z powiatu/

  1. Panu Jerzemu Wzorkowi - prowadzącemu wraz z żoną Lucyną gospodarstwo rolne o powierzchni 36 ha we wsi Witoldowo, gmina Koronowo. Gospodarstwo wyróżnia się dużym stopniem nowoczesności. Rolnik zaangażowany jest w rozwiązywanie problemów wsi. Tel. 663 388 288; Witoldowo 13; 86-011 Wtelno.
  2. Panu Zbigniewowi Boćkowi - prowadzącemu gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha w gminie Koronowo. Jego gospodarstwo jest doskonała wizytówką całej wsi. Tel. 6000 554 872; Łąsko Wielkie 39 86-010 Koronowo.
  3. Panu Ryszardowi Gemzie – od 30 lat Prezes RSP Nowość w Prądocinie, gmina Nowa Wieś Wielka. RSP specjalizuje się w produkcji drobiu i jajek. Tel. 381-24-28 RSP Prądocin 24 86-060 Nowa Wieś Wielka.
  4. Pani Danucie Siemianowskiej - wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha specjalizujące się w produkcji warzyw oraz hodowli bydła mlecznego. Członek Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, współpracuje z samorządem rolniczym gminy Koronowo.
  5. Panu Robertowi Wiatr – wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 60 ha specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym – 1400 sztuk rocznie. Jest delegatem Rady Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Kruszwicy.
  6. Panu Tadeuszowi Damsowi – rolnikowi ze wsi Wtelno. Działacz spółdzielni Agro-Kłos we Wtelnie, członek władz statutowych spółdzielni.
  7. Panu Grzegorzowi Kozioł – Rolnikowi ze wsi Trzemiętowo, gmina Sicienko członek władz statutowych spółdzielni Agro-Kłos we Wtelnie. Aktywny działacz społeczny.

  Starostwo Powiatowe wręczy nagrody konkursowe osobom za ,,Najładniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim,'',,Najładniejszy wieniec tradycyjny'' oraz,,Najciekawsze stoisko gminne''. Czas umilać będzie zespół,,Kwiaty Jesieni'', orkiestra dęta z GOK-u, zespół taneczny,,Karolaki''. Wieczorem wszystkich bawićbędzie Krakowska Grupa Muzyczna w biesiadnym repertuarze polskich i cygańskich piosenek. Dla dzieci przewidujemy kucyki, zabaw w parku rozrywki, będzie można zwiedzać autobus,porobić zdjęcia na miejscu kierowcy itp. Nie zabraknie ogródka gastronomicznego, sołeckich ław biesiadnych, strażackiej grochówki i innych atrakcji.

 

Stoiska konkursowe przygotują gminy:

1. Solec Kujawski

2. Nowa Wieś Wielka

3. Koronowo

4. Białe Błota

5. Dobrcz

 

Wieńce konkursowe wykonają gminy:

1. Solec Kujawski

2. Nowa Wieś Wielka

3. Koronowo

4. Białe Błota

5. Sicienko

6. Osielsko

7. Dobrcz

8. Dąbrowa Chełmińska

  Pozostałe wieńce i kosze dożynkowe wykonane zostaną przez: Kujawsko-Pomorskie Centrum Rolnicze, KGW Kusowo, KGW Trzeciewiec, KGW Strzelce Dolne, KGW Trzęsacz, KGW Wudzyn,  Sołectwo Strzelce Górne, Sołectwo Suponin, Sołectwo Gądecz.

 

 

 

 

Podczas uroczystości wręczone zostaną nagrody za konkurs „Piękna Wieś” 2014r. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

GOSPODARSTWO ROLNE

I MIEJSCE– Donata i Marek Pancek

II MIEJSCE – Zmudzińska Jolanta i Andrzej

III MIEJSCE – Szmudanowska Danuta i Piotr

 

POSESJA

I MIEJSCE– Bigaj Rozalia i Antoni

I MIEJSC -Enyama Izabela i Wojciech

II MIEJSCE – Wysocka Magdalena i Gregorczyk Cezary

III MIEJSCE – Sobczyk Anna

 

 

PLAN SYTUACYJNY BOISKA - DOŻYNKI 2014r.

- plan_sytuacyjny_boiska-001.jpg

 

 

 

 

 

GOK Dobrcz
 
Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz
Gmina Fair Play 2012
Badanie satysfakcji
e-Usługi
Ogłoszenia
Spacer dron
Telefony alarmowe
Kalendarz wydarzeń
środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Sluzba_zdrowia
Urząd Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 52-364-80-10, fax: 52-364-80-32, email: dobrcz@dobrcz.pl, http://www.dobrcz.pl
NIP: 554-12-97-971, Regon: 000534256
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8  Stat24
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Akceptuję
ciasteczka
(cookies)