Zamknij
SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład FRBUS     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     
Sonda
SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS - baner
policja skrót
Mikro porady
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Katalog online GBP
Wirtualne szlaki
Portal ochrona środowiska
Gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo

Bieżąca działalność

 
2015-12-22

Komisja Rady Gminy

podczas której przygotowano i omówiono materiały na Sesję Rady Gminy.
 
2015-12-22

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z uczniami Szkoły Podstawowej z Kozielca

W godzinach popołudniowych wójt spotkał się z pracownikami służby zdrowia
 
2015-12-22

Świąteczny koncert

w wykonaniu młodzieży z zespołu Campanella z gminy Cekcyn.
 
2015-12-22

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w spotkaniu opłatkowo – noworocznym OSP
 
2015-12-22

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w spotkaniach opłatkowo - noworocznych.
 
2015-12-22

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

m.in. ze Społeczną Radą ZOZ, która zakończyła kadencję.

W godzinach popołudniowych wójt spotkał się z emerytowanymi pracownikami urzędu gminy.

Ponadto odbyło się walne zgromadzenie LGD Trzy Doliny.

 
2015-12-22

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

ze Starostą Bydgoskim w sprawie omówienia realizacji planowanej inwestycji,

natomiast w godzinach popołudniowych wraz z sołtysami i przedstawicielami firmy Corimp omówiono zasady wywozu odpadów komunalnych.
 
2015-12-22

Spotkanie opłatkowo - noworoczne

 W dniu 14 grudnia 2015 roku Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz odwiedził jednego z najstarszych mieszkańców Strzelec Górnych, gdzie w imieniu samorządu gminnego złożył jubilatowi życzenia wszelkiej pomyślności i wręczył symboliczne kwiaty. Następnie na zaproszenie Biskupa Diecezjalnego – Ryszarda Kasynę Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w spotkaniu opłatkowo – noworocznym, gdzie spotkał się również z samorządowcami z kurii przekazując życzenia w imieniu samorządu gminnego.
 
2015-12-22

Wójt Gminy Dobrcz podpisał akt notarialny

w sprawie przejęcia drogi zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Rady Gminy Dobrcz.
 
2015-12-22

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał aneks do umowy na dofinansowanie remontu w ŚDS.
 
2015-12-22

Praca Wójta Gminy Dobrcz w terenie

gdzie skontrolował przebieg prac nad inwestycjami.
 
2015-12-22

Spotkanie w Miejskim Centrum Inwestycyjnym

gdzie omówiono sprawy promocji terenów inwestycyjnych.
 
2015-12-22

VIII Sesja Rady Gminy Dobrcz

gdzie wręczono państwu Pełka srebrny medal "Za zasługi dla obronności kraju"

Następnie na zaproszenie LGD Trzy Doliny spotkali się wójtowie i burmistrzowie powiatu bydgoskiego.
 
2015-12-22

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z zarządem firmy Corimp, która od nowego roku 2016 przejmie obsługę wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy
 
2015-12-07

Konferencja ZBP

gdzie tematem przewodnim był Nowoczesny Samorząd
 
2015-12-01

Spotkanie w sprawie budowy gminnego programu rewitalizacji

 W dniu 1 grudnia 2015 roku Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z przedstawicielem firmy Green Key, gdzie omówiono budowę gminnego programu rewitalizacji oraz wymogi i harmonogram prac związanych z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji, który jest niezbędny do uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przy realizacji zadań rewitalizacyjnych.
 
2015-12-01

Konferencja w UMK Toruń,

gdzie omówiono realizowanie bezpośrednich inwestycji w kujawsko-pomorskim.
 
2015-12-01

Komisje Rady Gminy

gdzie radni zapoznali się z projektem budżetu gminy na rok 2016.
 
2015-12-01

Wójta Gminy Dobrcz

uczestniczył w komisji dot. odbioru drogi asfaltowej w miejscowości Augustowo.

Następnie Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w konferencji pt.: "Rola samorządów gminy w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych".

W godzinach popołudniowych Krzysztof Szala - Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w uroczystym otwarciu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.
 
2015-12-01

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z urbanistą

podczas którego omówiono studium zagospodarowania przestrzennego.

Następnie wójt odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek Złej Wsi.

Kolejne spotkanie Wójta Gminy Dobrcz odbyło się z menedżerem firmy PIZZAROTTI
 
2015-12-01

Konferencja

zorganizowana przez NBP w sprawie finansowania samorządów.
 
2015-11-21

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z

pracownikami GOPSu i ŚDS w Gądeczu, którym złożył życzenia wszelkiej pomyślności.

Następnie w godzinach popołudniowych odbyły się jubileusze 50-cio, 55-cio, 60-cio, 65-cio lecia pożycia małżeńskiego.
 
2015-11-21

Spotkanie w sprawie budowy drogi S5

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w spotkaniu skoordynowanym przez GDDKiA, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Następnie w godzinach popołudniowych Wójt Gminy Dobrcz wraz z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim spotkał się z jubilatami 45 lecia pożycia małżeńskiego.
 
2015-11-21

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielami gazownictwa, gdzie omówiono stopień realizacji programu gazyfikacji gminy Dobrcz.

W godzinach popołudniowych wójt spotkał się z jubilatami 40 lecia pożycia małżeńskiego.
 
2015-11-21

Konferencja w Strzelcach Dolnych oraz narada wójta z kierownikami,

gdzie omówiono m.in. zasady rejestracji produktu lokalnego natomiast na naradzie omówiono stopień realizacji inwestycji gminnych.
 
2015-11-17

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał umowę na dofinansowanie budowy drogi.

Następnie przeprowadził naradę n.t. Zimowego utrzymania dróg.
 
2015-11-17

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielem komunikacji.
 
2015-11-17

Spotkania sportowe

z okazji Święta Niepodległości.
 
2015-11-17

Narada Wójta Gminy Dobrcz

z kierownikami jednostek organizacyjnych.

Następnie wójt uczestniczył w akademii z okazji Święta Niepodległości.
 
2015-11-17

Praca Wójta Gminy Dobrcz w terenie,

gdzie skontrolował prowadzone inwestycje.
 
2015-11-17

55 rocznica powstania koła łowieckiego Partyzant

działającego na terenie wsi Stronno Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w uroczystych obchodach.
 
2015-11-06

Wójt Gminy Dobrcz

odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek Dobrcza.
 
2015-11-06

Posiedzenie zarządu MOO w Pruszczu

podczas którego zatwierdzono projekt budżetu na rok 2016.
 
2015-11-06

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielem Agencji Rynku Rolnego.
 
2015-10-30

Narada Wójta Gminy Dobrcz

z kierownikami jednostek organizacyjnych oraz kierownikami urzędu.
 
2015-10-30

Spotkanie w sprawie ZIT

gdzie omówiono podział środków finansowych.
 
2015-10-27

Wójt Gminy Dobrcz

odwiedził jednego z najstarszych mieszkańców z miejscowości Kotomierz, który obchodził 91 urodziny.
 
2015-10-27

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z mieszkańcami wsi Stronno, gdzie na cmentarzu ewangelickim odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża oraz cmentarza po renowacji.
 
2015-10-26

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w spotkaniu dot. dofinansowania do remontu dodatkowych pomieszczeń w ŚDS Gądecz.
Następnie odwiedził jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
 
2015-10-26

Na zaproszenie Wójta Gminy Dobrcz

odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów powiatu bydgoskiego, gdzie omówiono założenia partnerskiego projektu.
 
2015-10-26

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z komisjami wyborczymi

gdzie omówiono sprawy techniczne i organizacyjne związane z wyborami
 
2015-10-26

Narada u Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

gdzie omówiono bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
 
2015-10-26

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z realizatorem II tury badań USG
 
2015-10-26

25 – lecie zespołu Kwiaty Jesieni

Wójt Gminy Dobrcz w imieniu samorządu pogratulował wytrwałości w prowadzonej działalności i życzył wszelkiej pomyślności
 
2015-10-26

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielką Rady Rodziców z ZS w Borównie.
 
2015-10-26

690 – lecie Solca Kujawskiego

gdzie w imieniu samorządu Wójt Gminy Dobrcz złożył życzenia wszelkiej pomyślności.
 
2015-10-26

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w konferencji

Gminnej Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi w Cekcynie
 
2015-10-26

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z geodetą powiatowym.
Następnie z okazji Dnia Nauczyciela wójt uczestniczył w akademii w ZS w Dobrczu.
 
2015-10-26

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz ze starostą bydgoskim

w sprawie ustalenia i doprecyzowania wykorzystywania funduszy ZIT.
Następnie odbyła się konferencja prasowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
W godzinach popołudniowych wójt gminy Dobrcz spotkał się ze skarbnikiem WFOŚ w Toruniu.
 
2015-10-09

Wójt Gminy Dobrcz

przebywał na delegacji zagranicznej, gdzie zapoznał się z systemem edukacji w Finlandii.
 
2015-10-09

Komisji Rady Gminy

gdzie ustalono program modernizacji i budowy dróg do końca roku 2020.
Następnie wójt spotkał się z zespołem orkiestry dętej
 
2015-10-09

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z przedstawicielami UW

dofinansowania budowy drogi ok 470 m.b. w Augustowie
 
2015-10-09

Urlop Wójta Gminy Dobrcz

 W dniach 28 - 30 września 2015 roku Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz przebywał na urlopie.
 
2015-10-09

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich
 
2015-10-09

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z biskupem Ryszardem Kasyna w Pelplinie
 
2015-09-25

69 Mistrzostwa Polski Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w łucznictwie

 W dniu 24 września 2015 roku Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz wraz ze Starostą Bydgoskim Wojciechem Porzychem dokonał uroczystego otwarcia 69 Mistrzostw Polski Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w łucznictwie, które odbyły się w Dobrczu.
 
2015-09-25

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się ze studentami z międzynarodowej organizacji studenckiej AISEC
 
2015-09-25

Uroczyste przekazaniu sprzętu

przeciwpożarowego i ratunkowego dla kilkudziesięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
2015-09-25

Wójt Gminy Dobrcz

zawarł akt notarialny w sprawie ustalenia przesyłu urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej.
W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich sołectw Trzebień i Wudzynek.
 
2015-09-25

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w uroczystości z okazji obchodów 50-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Kozielcu.
Następnie wójt uczestniczył w konferencji podsumowującej projekt 5.2.1
 
2015-09-25

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w zebraniu wiejskim sołectwa Wudzyn.
 
2015-09-25

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w Sesji Rady Gminy
 
2015-09-25

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w zebraniu wiejskim w Kotomierzu
 
2015-09-25

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w Komisjach Rady Gminy.
 
2015-09-25

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w obchodach jubileuszu 300-lecia powstania kościoła w Żołędowie
 
2015-09-25

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w uroczystości jakie odbyły się w stuletnim sadzie.
 
2015-09-25

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z członkiem rady soleckiej Jarużyn, gdzie omówiono objęcie komunikacją miejską daną miejscowość w połączeniu ze Strzelcami Dolnymi
 
2015-09-11

Wójt Gminy Dobrcz

wraz z kierownikiem ZUKu zlustrował stopień realizacji zadań.
 
2015-09-11

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z dyrektorem ZOZu
 
2015-09-11

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w naradzie n.t. termicznej utylizacji odpadów
 
2015-09-11

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z posłem Łukaszem Krupą, gdzie omówiono sprawy związane z wykorzystaniem środków z UE do 2020 roku
 
2015-09-11

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w uroczystości z okazji 25-lecia posługi duszpasterskiej księdza Jarosława Kubiaka
 
2015-09-11

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przewoźnikiem FRbus, który przedstawił propozycje organizacji komunikacji wewnętrznej w gminie
 
2015-09-11

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w naradzie podsumowuj program e-Administracja to łatwe 5.2.1.
 
2015-09-11

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w zebraniu wiejskim w Dobrczu
 
2015-09-11

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w otwarciu Nowego Roku Szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Wudzyn
 
2015-09-11

Wójt Gminy Dobrcz

odbył naradę z dyrektorami szkół, gdzie omówiono kwestie związane z rozpoczęciem roku szkolnego
 
2015-09-11

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w Dożynkach Gminnych w Pruszczu
 
2015-08-28

Wójt Gminy Dobrcz

na zaproszenie Związku Hodowców Bydła uczestniczył w spotkaniu dla rolników
 
2015-08-28

Narada Wójta Gminy Dobrcz z Komendantem OSP

podczas której omówiono sprawy bieżące i przeprowadzono kontrolę porządku w remizie strażackiej
 
2015-08-28

Wójt Gminy Dobrcz

skontrolował przygotowania szkół do otwarcia nowego roku szkolnego
 
2015-08-28

Posiedzenie zarządu Międzygminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

gdzie omówiono sprawy bieżące oraz przyjęto uchwałę o realizacji budżetu za półrocze
 
2015-08-28

Triathlon

po zakończeniu zawodów Wójt Gminy Dobrcz wspólnie z przedstawicielami gminy Osielsko i miasta Bydgoszcz wręczył zwycięzcom puchary.
 
2015-08-28

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielem PKP, gdzie omówiono ewentualne przejęcie terenów przy stacji kolejowej.
 
2015-08-28

Narady Wójta Gminy Dobrcz

z pracownikami urzędu, gdzie omówiono stan przygotowania do Dożynek 2015
Kolejna narada wójta odbyła się z kierownikiem ZUKu i kierownikiem gospodarki komunalnej.
 
2015-08-28

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z dyrektorem SP Stronno.
Następnie wójt spotkał się z zarządem Uczniowskiego Ludowego Klubu Łuczniczego "Zryw".
 
2015-08-28

Wójt Gminy Dobrcz

odbył tygodniową naradę z kierownikami urzędu, następnie odbyło się zebranie wiejskie w Magdalence, gdzie omówiono warunki i możliwości zbudowania siłowni wiatrowej.
 
2015-08-13

Wójt Gminy Dobrcz

odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek Trzęsacza.
 
2015-08-13

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

w sprawie obchodów Święta Śliwki w Strzelcach Dolnych oraz triathlonu, który odbędzie się na trasie Borówno-Żołędowo-Bydgoszcz.
 
2015-08-13

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z dyrektorem WIOŚ, gdzie omówiono zagadnienia związane z pyleniem hałd węgla w Kotomierzu.
 
2015-08-13

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu OSP.
 
2015-08-13

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z prezesem RSP Trzeciewiec oraz z pracownikami ŚDS w Gądeczu.
 
2015-08-13

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z Sołtysem i Radą Sołecką Augustowa
 
2015-08-06

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z prezesem zarządu ProNatura oraz z dyrektorem biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
 
2015-08-06

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał akt notarialny na sprzedaż działek w miejscowościach Kozielec i Wudzynek.

Następnie odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek Kotomierza, która świętowała swoje 94 urodziny.
 
2015-07-10

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielami mieszkańców Kotomierza w sprawie zapylenia powietrza.
 
2015-07-10

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z prezesem WOPR w sprawie uruchomienia plaży w Borownie odwiedził również jednego z najstarszych mieszkańców Sienna.
 
2015-07-10

Wystawa w Minikowie

której towarzyszyła Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych będąca specjalistyczną wielotematyczną wystawą dla producentów rolnych i ekspertów.
 
2015-07-10

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z prezesem miejskich wodociągów i kanalizacji.
kolejne spotkanie wójta odbyło się mieszkańcami Kotomierza.
 
2015-07-10

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy drogi we Włokach

Wójt Gminy Dobrcz w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisał umowę na dofinansowanie budowy drogi we Włokach.
 
2015-07-10

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z prezesem zarządu ROD Nekla w Nekli.
 
2015-06-30

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z komitetem sterującym Bydgosko-Toruńskim obszarem funkcjonalnym, gdzie podpisano porozumienie ZIT.
oraz z członkiem zarządu PKP i z Wojewodą Kujawsko-pomorskim.
 
2015-06-30

Zakończenie roku szkolnego

2014/2015 w Szkole Podstawowej w Stronnie.
 
2015-06-30

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w posiedzeniu Komisji RG, gdzie omówiono materiały na Sesję RG.
Następnie wójt wraz z kierownikami i pracownikami urzędu uczestniczyli w szkoleniu nt. ZIT.
Ponadto wójt uczestniczył w naradzie dot. olimpiady sportowców wiejskich, które odbędzie się w 2016 roku.
 
2015-06-30

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z prezesami oraz przewodniczącymi spółdzielni mieszkaniowych.
 
2015-06-30

Urlop

Wójta Gminy Dobrcz w dniach 15-22 czerwca
 
2015-06-12

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał umowy na realizację dwóch programów zdrowotnych: WZW oraz TAB.

Następnie wójt spotkał się z mieszkańcami Kotomierza w sprawie uciążliwości związanych z sortowaniem węglowni.
 
2015-06-12

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z prezesem firmy Stovit, przyszłym inwestorem w Trzeciewcu
Następnie wójt spotkał się z kapelmistrzem orkiestry dętej, gdzie omówiono również sprawy związane z przyszłym nagraniem utworów na nośnikach.
W godzinach wieczornych wójt spotkał się na naradzie z sołtysami, gdzie w imieniu samorządu złożył podziękowanie sołtysom, którzy zakończyli swoje urzędowanie.
 
2015-06-12

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z wykonawcą gazociągów na terenie gminy, gdzie omówiono harmonogram realizacji zadania.
Następnie uczestniczył w walnym zgromadzeniu MOO w Pruszczu, gdzie udzielono zarządowi absolutorium.
W godzinach popołudniowych w SP Strzelce Górne odbyło się spotkanie z mieszkańcami zorganizowane przez Fundację wspomagania wsi
 
2015-06-12

Wójt Gminy Dobrcz

zawarł akt notarialny dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dobrczu.
 
2015-06-12

Wójt Gminy Dobrcz

udzielił pierwszego ślubu w plenerze wg zasad określonych w ustawie.
 
2015-06-12

Narada Wójta Gminy Dobrcz

z kierownikami urzędu, gdzie tematem przewodnim była funkcja systemu odpadów komunalnych.
 
2015-06-12

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez projektantów PKP.
 
2015-06-12

Wójt Gminy Dobrcz

wziął udział w powiatowym turnieju tenisa stołowego, którego organizatorem był GLKS.

W godzinach popołudniowych wójt uczestniczył w festynie X lecia sołectwa Kusowo, połączonym z coroczną Sołtysiadą.
 
2015-06-02

Sołtysiada 2015

W Kusowie odbyła się coroczna Sołtysiada, w spotkaniu udział wzięło dziewięć drużyn sołeckich z gminy Dobrcz.
Wójt Gminy Dobrcz wręczył drużynom nagrody i medale dziękując jednocześnie za udział w zawodach.
 
2015-05-29

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielem Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 
2015-05-29

Spotkanie komitetu sterującego ZIT

gdzie podjęto uchwały o podpisaniu porozumienia przez uczestników Bydgosko-Toruńskie obszary funkcjonalnego.
 
2015-05-29

Konferencja w GUS Bydgoszcz

dotyczyła wykorzystania statystyki do zarządzania finansami w gminie.
 
2015-05-29

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w uroczystościach obchodów 25-lecia proboszcza parafii Dobrcz.
 
2015-05-29

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w festynie VII wieków Gądecza.
 
2015-05-22

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał umowę z firmą gwarantującą bezpieczeństwo informatyczne.

Następnie sprawdził przygotowanie lokali wyborczych do II tury wyborów prezydenckich.
 
2015-05-22

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał aneks do umowy o przesunięcie terminu zakończenia budowy świetlicy w Kotomierzu.
 
2015-05-22

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w naradzie związanej z obroną cywilną, która odbyła się w Bydgoszczy.

Następnie uczestniczył w uroczystości związanej z 700-leciem powstania Samopomocy Chłopskiej w Pruszczu Pomorskim.
 
2015-05-22

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał umowę z BGK Toruń na pożyczkę krótkoterminową z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Kotomierzu.
 
2015-05-22

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał akt notarialny dot. sprzedaży działki drogowej w miejscowości Borówno.
 
2015-05-22

Inauguracja obchodów 700-lecia Stronna

które rozpoczęto wystawą w Zespole Szkół w Karolewie i referatem historycznym o Stronnie.
 
2015-05-22

Konferencja

w sprawie nowoczesnego oświetlenia gminy systemem-techniki ledowej.
 
2015-05-15

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z organizatorami festynu Święta Śliwki.
Następnie odbyła się narada koordynacyjna w związku z bezpieczeństwem i porządkiem w okresie letnim.
 
2015-05-15

Wójt Gminy Dobrcz

wspólnie z dyrektorem wydziału Dróg Powiatowych i projektantem ustalili cztery zatoki autobusowe.
Następnie podpisał akt notarialny w sprawie sprzedaży działek.
W godzinach popołudniowych odbyła się Społeczna Rada Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrczu.
 
2015-05-15

Narada w sprawie bezpieczeństwa informatycznego

w której uczestniczyli Wójt Gminy Dobrcz, Sekretarz Gminy Dobrcz oraz informatyk.
 
2015-05-15

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z dyrektorem BGK w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu.
W godzinach popołudniowych spotkał się ze Starostą Bydgoskim następnie skontrolował przygotowanie lokali wyborczych do wyborów prezydenckich.
 
2015-05-15

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z mieszkańcami na uroczystej akademii.

Natomiast w godzinach popołudniowych wziął udział w wyborach sołtysa i rady sołeckiej w Nekli,
 
2015-05-15

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał raport o audycie bezpieczeństwa informatycznego.
 
2015-05-15

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w pogrzebie zasłużonego mieszkańca Wudzyna - Dionizego Rutkowskiego.
 
2015-05-15

VIII posiedzenie Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego

gdzie uroczyście wręczono medale Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Za opiekę nad zabytkami".
 
2015-05-14

Wójt Gminy Dobrcz

wraz z kierownikami urzędu omówili stopień realizacji programów unijnych wdrażanych w gminie Dobrcz.

W godzinach wieczornych wziął udział w koncercie pt. "Odgłosy wiosny".
 
2015-05-07

Narada Wójta Gminy Dobrcz

z pracownikami Zakładu Usług Komunalnych..
 
2015-05-07

Spotkanie wójta z zarządcą dróg powiatowych

gdzie rozważano zmiany organizacyjne w ruchu drogowym na skrzyżowaniu koło ŚDS w Gądeczu.
 
2015-05-07

Wójt Gminy Dobrcz

otworzył zawody eliminacyjne do mistrzostw polski w łucznictwie, które odbyły się na boisku przy ZS w Dobrczu.

Następnie uczestniczył w walnym zgromadzeniu ROD Nekla w Nekli.
 
2015-04-24

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się na naradzie z dyrektorami szkół.

Następnie uczestniczył w spotkaniu z Radą Sołecką Stronno.
 
2015-04-24

Wójt Gminy Dobrcz

wraz z Starostą Bydgoskim ustalił formy i terminy realizacji najpilniejszych prac na drogach powiatowych w gminie Dobrcz.
 
2015-04-12

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z klubem seniora, gdzie omówiono perspektywy działań związanych m.in. z polityką senioralną samorządu.
 
2015-04-12

Konkurs ekologiczny

imienia Mirosławy Duszyńskiej przeprowadzony w Zespole Szkół w Dobrczu
 
2015-04-12

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielem firmy FREEVOLT, gdzie omówiono realizację budowy urządzeń fotowoltaicznych.

Następnie uczestniczył w gminnym konkursie bezpieczeństwa ruchu drogowego, który odbył się w Kozielcu.
 
2015-04-12

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z prezesem oddziału kujawsko-pomorskiej spółki gazownictwa, gdzie omówiono stopień realizacji inwestycji na terenie gminy.

Kolejne spotkanie odbyło się z dyrektorem GOK oraz z kierownikami urzędu i jednostek organizacyjnych na cotygodniowej naradzie.
 
2015-04-12

Wójt Gminy Dobrcz

wziął udział w uroczystości związanej z 25-tą rocznicą śmierci niewidomego muzyka z Wudzyna Szczepana Jankowskiego.

Następnie odwiedził mieszkankę Stronna.
 
2015-03-21

Wójt Gminy Dobrcz

szkolił się w zakresie funkcjonowania e-puap.

Natomiast w godzinach wieczornych uczestniczył w walnym zgromadzeniu OSP Stronno.
 
2015-03-21

Wójt Gminy Dobrcz

wziął udział w naradzie ze Starostą Bydgoskim i wójtami powiatu bydgoskiego, gdzie omówiono istniejące problemy związane z bezpieczeństwem i bezrobociem.
 
2015-03-21

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.
 
2015-03-21

Walne zgromadzenie

OSP w Dobrczu, gdzie zarząd uzyskał absolutorium.
 
2015-03-21

Wójt Gminy Dobrcz

wziął udział w szkoleniu w ramach projektu 5.2.1.

Następnie w godzinach popołudniowych spotkał się z młodzieżą.
 
2015-03-21

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w Komisji Rady Gminy, gdzie omówiono materiały na Sesję Rady Gminy.

W godzinach popołudniowych w GOK odbyło się spotkanie n.t. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
2015-03-21

Wójt Gminy Dobrcz

odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek miejscowości Trzebień.

Następnie uczestniczył w naradzie zorganizowanej przez RZGW w Toruniu.

Kolejne spotkanie wójta odbyło się w sprawie zawarcia aktu notarialnego.
 
2015-03-14

XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu.

Podczas zgromadzenia delegaci wybrali nowe władze.
 
2015-03-13

Wójt Gminy Dobrcz

przeprowadził negocjacje n.t. wykupu działki drogowej w Dobrczu.
 
2015-03-13

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami rocznicowymi patrona szkoły ZS w Dobrczu.
 
2015-03-13

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z kierownikiem ZAPO.
 
2015-03-13

Szkolenie

ramach projektu 5.2.1.
 
2015-03-13

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w zebraniach wiejskich w Trzęsacz i Włóki.
 
2015-03-13

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z kierownikami jednostek organizacyjnych i kierownikami referatów.

W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim w Zalesiu.
 
2015-03-13

Wójt Gminy Dobrcz

przebywał w Toruniu, gdzie odbyła się konferencja związana z zarządzaniem kryzysowym oraz przedstawiono funkcjonowanie SIP.

Następnie w godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim w Wudzynie.
 
2015-03-13

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielem WSB oddział Bydgoszcz, gdzie omówiono formy współpracy w zakresie odbywania praktyki i stażu przez studentów uczelni.

Następnie wójt uczestniczył w naradzie zwołanej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim w Suponinie.
 
2015-03-10

Wójt Gminy Dobrcz

odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek Dobrcza.
Następnie spotkał się z przedstawicielami pomorskiej strefy ekonomicznej.
W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim w Borównie.
 
2015-03-10

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z kierownikiem gabinetu rehabilitacji.
Następnie wójt spotkał się z radą pedagogiczną z SP w Stronnie.
W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim w Kotomierzu.
 
2015-03-10

Wójt Gminy Dobrcz

przebywał w kuratorium oświaty w celu omówienia sprawozdań SIO.

Następnie wójt gościł delegację z Chorwacji czternastu wójtów.

W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim w Gądeczu i Kusowie.
 
2015-03-10

Zebranie wiejskie

w Augustowie, podczas którego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką.
 
2015-02-04

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył podczas wspólnych Komisji Rady Gminy.

W godzinach popołudniowych odbyło się zebranie wiejskie w Strzelcach Górnych.
 
2015-01-30

Praca w terenie

Wójt Gminy Dobrcz przebywał w terenie.
 
2015-01-30

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z kierownikiem oddziału ARiMR.

Kolejne spotkanie odbyło się z organizatorami triathlonu, przewidzianego w okresie letnim. Podczas spotkania omowiono przebieg trasy po terenie gminy Dobrcz.
 
2015-01-30

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w walnym zgromadzeniu MOO w Pruszczu.

Następnie w godzinach popołudniowych wójt spotkał się z radą pedagogiczną Zespołu Szkół w Wudzynie.

W godzinach wieczornych odbyło się zebranie wiejskie w Stronnie.
 
2015-01-30

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w konferencji n.t. Wspólnota życia obywatelskiego w powiecie bydgoskim.
 
2015-01-30

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w obradach komisji oświaty, która przeprowadziła analizę funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Stronnie.
 
2015-01-30

XIII Konwent Wójtów

odbył się w gminie Obrowo, gdzie omówiono m.in. sprawy związane ze sprawami ustawy śmieciowej wchodzącej w życie 20 lutego 2015 roku.
 
2015-01-30

Wójt Gminy Dobrcz

odwiedził przedszkole w Borównie.
 
2015-01-30

Wójt Gminy Dobrcz

zorganizował naradę z sołtysami, gdzie omówiono sprawy bieżące sołectw

Następnie w godzinach popołudniowych wójt spotkał się z  radą rodziców SP Stronno.
 
2015-01-30

Prace Komisji Rewizyjnej

która skontrolowała dokumentację związaną m.in. z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 
2015-01-30

Szkolenie

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w szkoleniu, które odbyło się w Gdańsku.
 
2015-01-30

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z Klubem Seniora w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu.
 
2015-01-19

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z proboszczem parafii Żołędowo w celu zakończenia procedur związanych z przejęciem drogi w miejscowości Nekla.

Następnie wójt podpisał akt notarialny na sprzedaż działki w Stronnie.

Następnie wójt spotkał się z zarządem Gminnej Spółki Wodnej.

Kolejne spotkanie wójta odbyło się z kierownikiem ZUK.
 
2015-01-19

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

ze Starostą Bydgoskim, następnie wójt odwiedził jubilata we wsi Nekla.
 
2015-01-19

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z dyrektorem CKU w Karolewie.

Następnie wójt podpisał w Toruniu aneks do umowy.
 
2015-01-19

Wójt Gminy Dobrcz

przebywał na szkoleniu z zakresu systemów informacji przestrzennej.
 
2015-01-09

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przewoźnikiem prowadzącym komunikację publiczną na terenie gminy Dobrcz.
 
2015-01-09

Konferencja Zintegrowane zarządzanie rozwojem

w zadaniu p.n. "Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych".
 
2015-01-09

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z organizatorami WOŚP, gdzie omówiono sprawy organizacyjne.

Następnie odbyła się narada n.t. harmonogramu działań w poszczególnych inwestycjach przewidzianych na rok 2015.
 
2015-01-09

Podpisanie aktu notarialnego

z Agencją Nieruchomości Rolnych.
 
2014-12-31

II Sesja Rady Gminy Dobrcz

podczas której podjęto szereg uchwał.
 
2014-12-31

Wójt Gminy Dobrcz

przyjmował interesantów.
 
2014-12-31

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z proboszczami z parafii Kotomierz i Wudzyn.
 
2014-12-31

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z serwisantem i obsługą w sprawie przygotowania kotłowni gminnych.
 
2014-12-31

Spotkanie Wigilijno – Noworoczne

 W dniu 22 grudnia 2014 roku odbyło się gminne spotkanie Wigilijno – Noworoczne wraz z samorządowcami i przedsiębiorcami, gdzie orkiestra gminna przygotowała stosowny koncert okolicznościowy. Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz wraz z Haliną Pietrzak – Przewodniczącą Rady Gminy złożyli zebranym życzenia wszelkiej pomyślności.
 
2014-12-31

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w ceremonii otwarcia nowego sklepu w Nekli.
 
2014-12-31

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w obradach Komisji Rady Gminy.

Następnie wójt uczestniczył w spotkaniu wigilijnym z pracownikami ZOZ.
 
2014-12-31

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w spotkaniu Wigilijnym w ŚDS w Gądeczu.
 
2014-12-22

Narada Wójta Gminy Dobrcz z kierownikami

gdzie omówiono harmonogramy dyżurów.
 
2014-12-22

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał umowę z firmą Remondis na odbiór odpadów komunalnych w 2015 roku.

Następnie spotkał się z uczestnikami konkursu plastycznego.

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie opłatkowe.
 
2014-12-22

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał umowę na realizację czterech siłowni zewnętrznych.

Następnie odwiedził dwoje mieszkańców wsi Strzelce Górne i Zalesie, którzy świętowali swoje 90 urodziny.

W godzinach popołudniowych w Diecezji Pelplińskiej odbyło się spotkanie opłatkowe.
 
2014-12-22

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z kierownikiem ZUK, gdzie omówiono realizację bieżących zadań.

Następnie w godzinach popołudniowych wójt spotkał się z  mieszkańcami wsi Kusowo.
 
2014-12-22

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w spotkaniu szkoleniowym dla radnych gminy Dobrcz.

Następnie uczestniczył w konferencji w Brodnicy zorganizowanej przez nowo powstałą spółkę gazowniczą.
 
2014-12-22

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w spotkaniu nt. aglomeracji bydgoskiej pod względem ochrony środowiska.
 
2014-12-22

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z związkiem hodowców bydła mlecznego zrzeszających rolników z gmin Dobrcz i Pruszcz.
 
2014-12-22

Narada budżetowa,

gdzie ustalono ostateczną wersję budżetu z opracowaniem harmonogramów.
 
2014-12-09

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z kierownikiem firmy Remondis.

Następnie uczestniczył w podsumowaniu XVI Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.
 
2014-12-09

Nowoczesny samorząd

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w forum Nowoczesny samorząd.
 
2014-12-08

Narada Wójta Gminy Dobrcz

z kierownikami urzędu gminy.
 
2014-11-27

Konferencja ludzie wolności w regionie

odbyła się w Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu.

Następnie wójt spotkał się ze Skarbnikiem Gminy oraz kierownikiem referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Kolejne spotkanie wójta odbyło się z kapelmistrzem, gdzie omówiono sprawy bieżące.
 
2014-11-27

Wręczenie zaświadczenia przez Gminną Komisję Wyborczą

Krzysztof Szala otrzymał zaświadczenie potwierdzające wybór na stanowisko Wójta Gminy Dobrcz.
 
2014-11-27

Wójt Gminy Dobrcz

wraz z Skarbnikiem Gminy Dobrcz podpisali w WFOŚ cztery umowy.

W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w spotkaniu komitetu powołanego przez sołtysa wsi Stronno.
 
2014-11-27

Budowa zbiornika retencyjnego w Kotomierzu

Wójt spotkał się z inwestorami oraz z rolnikami, na których polach będą prowadzone prace melioracyjne.
 
2014-11-27

Wójt Gminy Dobrcz

odwiedził jubilatkę z miejscowości Zła Wieś, która skończyła 100 lat.
 
2014-11-27

Zawody strzeleckie

w hali sportowej w Dobrczu.
 
2014-11-27

Dzień Pracownika Socjalnego

Wójt Gminy Dobrcz złożył życzenia kierownikom GOPS oraz ŚDS w Gądeczu.

Następnie wójt uczestniczył w Sesji Rady Gminy
 
2014-11-20

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielami Fundacji Wspomagania Wsi Polskiej oraz z urbanistą Pawłem Łukowiczem.
 
2014-11-20

Wójt Gminy Dobrcz

skontrolował realizację wniosków z zebrań wiejskich.
 
2014-11-20

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z nowo wybranym radnym powiatu bydgoskiego.
 
2014-11-20

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

w Zespole Szkół w Borównie
 
2014-11-20

Wójt Gminy Dobrcz

zawarł akt notarialny na przyjęcie darowizny – drogę w miejscowości Kozielec.

Następnie odbyła się konferencja, na której Wójt Gminy Dobrcz wraz z Beneficjentami Ostatecznymi podpisali umowy.

W godzinach popołudniowych Krzysztof Szala wraz z Ewą Kopacz i Piotrem Całbeckim uczestniczyli w uroczystym podpisaniu Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w pałacu w Ostromecku.
 
2014-11-20

Wójt Gminy Dobrcz

zorganizował naradę w sprawie budżetu.

Następnie wójt spotkał się z Radą Rodziców w Wudzynie, gdzie omówiono kwestię rozbudowy szkoły.

Kolejne spotkanie odbyło się na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy, gdzie tematem przewodnim była Karta Dużej Rodziny.
 
2014-11-20

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w patriotycznej mszy świętej, która odbyła się w kościele we Włókach.

Następnie przy pomniku w Pyszczynie uroczyście złożono znicze przez uczestników rajdu rowerowego.

W godzinach popołudniowych z okazji Święta Niepodległości odbył się turniej piłki nożnej.
 
2014-11-20

Koncert z okazji Dnia Niepodległości

w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu.
 
2014-11-07

Wójt Gminy Dobrcz

zawarł trzy akty notarialne dot. przejęcia i wykupu gruntów w miejscowości Borówno i Kozielec.
 
2014-11-07

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w Sesji Rady Gminy Pruszcz, gdzie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wójta Gminy Pruszcz - Franciszek Koszowski

Następnie wójt uczestniczył w Sesji Rady Powiatu, która kończy kadencję 2010-2014.

W godzinach wieczornych w Strzelcach Górnych Wójt Gminy Dobrcz wraz z Beneficjentami Ostatecznymi podpisali umowy.
 
2014-11-07

Spotakania Wójta Gminy Dobrcz

z uczestnikami akcji "Zima", gdzie omówiono zasady odśnieżania.

Następnie wójt uczestniczył w posiedzeniu Międzygminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu.
 
2014-11-07

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z gronem pedagogicznym z Zespołu Szkół w Dobrczu

Następie w godzinach wieczornych w Wudzynie Wójt Gminy Dobrcz wraz z Beneficjentami Ostatecznymi podpisali umowy.
 
2014-11-07

urlop

W dniu 3 listopada Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz przebywał na urlopie
 
2014-10-31

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z Burmistrzem Koronowa, gdzie omówiono rozwój ŚDS w Gądeczu.
 
2014-10-31

XXVIII Sesja Rady Gminy

na której podjęto szereg uchwał oraz omówiono zapotrzebowanie środków na inwestycje i bieżącą działalność.
 
2014-10-29

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z dyrektorem GDDKiA.

Następnie podpisał cztery aneksy do umów o dofinansowanie siłowni zewnętrznych.
 
2014-10-29

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w Komisjach Rady Gminy.

Następnie wspólnie z dyrektorami szkół w Wudzyn i Kotomierz otrzymali wyróżnienie.

OSP w Dobrczu otrzymała sanie lodowe.

W godzinach popołudniowych wójt uczestniczył w zebraniu GLKS.
 
2014-10-29

Wójt Gminy Dobrcz

przebywał w terenie, gdzie spotkał się z mieszkańcami wsi Kotomierz i Wudzyn.
Następnie skontrolował prace przy chodniku w Dobrczu.
 
2014-10-29

Koncert organowy

zorganizowany w parafii Żołędowo.
 
2014-10-29

50 GOK Osielsko

Wójt Gminy Dobrcz w imieniu samorządu Gminy Dobrcz złożył podziękowania za współpracę.
 
2014-10-29

Konferencja

nt.coaching w oświacie.
 
2014-10-29

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z mieszkańcami wsi Augustowo.
 
2014-10-22

Narada Wójta Gminy Dobrcz

kierownikami referatów urzędu i jednostek organizacyjnych
 
2014-10-22

Inauguracja U3W

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w inauguracji U3W WSG w Bydgoszczy Flia Karolewo.
 
2014-10-22

Praca wójta w terenie,

gdzie wizytował prace związane z realizacją wniosków z zebrań wiejskich.
 
2014-10-22

Konferencja w Sicienku

nt. tworzenia i prowadzenia niebieskiej karty.
 
2014-10-22

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w spotkaniu

zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną.
 
2014-10-22

Zawarcie aktów notarialnych

dot. przejęcia dróg od ANR w miejscowości Kusowo.

Następnie wójt zwołał naradę w sprawie prac nad budżetem na 2015 r.
 
2014-10-22

Narodowy Dzień Edukacji

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z dyrektorami szkół.

Inauguracja roku akademickiego U3W
 
2014-10-14

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przewoźnikiem komunikacji publicznej w gminie.
Następnie wójt podpisał umowę z producentem peletu.
 
2014-10-14

15 lecie powstania ULKS Zryw

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w obchodach 15 lecia powstania klubu łuczniczego.
 
2014-10-14

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w akademii zorganizowanej w ZS w Kotomierzu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Następnie w GOKu w Dobrczu spotkał się z parami małżeńskimi obchodzącymi jubileusz 50-cio, 55-cio, 60-cio, 65-cio lecia pożycia małżeńskiego.

Kolejne spotkanie wójta odbyło się z ambasadorem Węgier.
 
2014-10-14

Gala Sportowa Polska 2014

w Warszawie, gdzie Wójt Gminy Dobrcz otrzymał wyróżnienie w konkursie "Budowniczy Polskiego Sportu"
 
2014-10-09

Jubileusz 45-lecia pożycia małżeńskiego

w GOKu w Dobrczu, gdzie Wójt Gminy Dobrcz złożył jubilatom stosowne życzenia.
 
2014-10-09

Jubileusz 40-lecia pożycia małżeńskiego

w GOKu w Dobrczu, gdzie Wójt Gminy Dobrcz złożył jubilatom stosowne życzenia.
 
2014-10-09

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej,

gdzie kontrolowano ceny wody i ścieków.
 
2014-10-09

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z redaktorem niezależnego pisma informacyjnego.

Następnie uczestniczył w inauguracji UTW w WSG w Bydgoszczy
 
2014-10-09

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z kierownikiem ZUK.
 
2014-10-09

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z realizatorami programu 5.2.1.
Następnie wręczył powołanie p. Joannie Chylewskiej na stanowisko p.o. Skarbnika Gminy.
 
2014-10-09

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z mieszkańcami budynku starej szkoły w Stronnie.

Następnie odbyło się spotkanie pracowników UG, gdzie podziękowano za współpracę Jadwidze Rogozińskiej.

W godzinach popołudniowych wójt spotkał się z nowo wybraną Radą Rodziców w ZS w Dobrczu.
 
2014-10-08

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z  Komendantem Komisariatu Policji w Koronowie

w celu omówienia bezpieczeństwa na terenie gminy Dobrcz.

W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich w sołectwach Strzelce Górne i Strzelce Dolne.
 
2014-10-05

Kurs opiekun medyczny rozpoczęty.

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się ze słuchaczami kursu, który prowadzony jest przez ZS CKU w Gronowie.

Następnie wójt uczestniczył w otwarciu turnieju łuczniczego mistrzostwa polski młodzików starszych w Dobrczu.
 
2014-10-05

Ćwiczenia strażackie

młodzieżowej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie.

W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich w sołectwie Borówno.
 
2014-10-05

Wójt Gminy Dobrcz

zorganizował naradę nt. gospodarki odpadami komunalnymi.
W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich w sołectwie Dobrcz.
 
2014-10-05

Zebrania wiejskie

w sołectwach Augustowo i Nekla w sprawie podziału funduszu sołeckiego.
 
2014-10-05

Wójt Gminy Dobrcz

przebywał w Kusowie, gdzie odbył się festyn "Babie lato".

Następnie wójt spotkał się z przewodniczącym wspólnoty mieszkaniowej.
 
2014-10-05

Zebrania wiejskie

w sołectwach: Trzeciewiec i Suponin.
 
2014-10-05

Jubileusz 25 lecia pracy zawodowej dyrektora Zespołu Szkół w Kotomierzu

Krzysztof Szala - Wójt Gminy Dobrcz złożył życzenia wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów zawodowych 

W godzinach wieczornych odbyły się zebrania wiejskie w sołectwach: Gądecz i Włóki.
 
2014-10-05

Wójt Gminy Dobrcz spotkal się z Wójtem Gminy Pruszcz

w celu podpisania porozumienia

W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich w sołectwach Magdalenka i Zalesie.
 
2014-10-05

Wójt Gminy Dobrcz

zawarł dwa akty notarialne na sprzedaż mieszkań w Kotomierzu
 
2014-10-05

Spotkanie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

gdzie wytypowano czterech przedstawicieli do zarządu:
Starostwo Powiatowe Toruń
Wójt Gminy Kubianka
Burmistrz Solca Kujawskiego
Burmistrz Nakła nad Notecią
 
2014-10-05

Sesja Rady Gminy

odbyła się 5 września 2014 roku, gdzie podjęto szereg uchwał.
 
2014-10-05

Posiedzenie LGD ˝Trzy Doliny˝

gdzie dokonano weryfikacji spośród 13 wniosków.
 
2014-09-04

Wójt Gminy Dobrcz

przyjmował interesantów oraz spotkał się z kierownikiem ZUK.
 
2014-09-04

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015
 
2014-09-04

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielami Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Następnie odbyła się narada z dyrektorami szkół.
 
2014-09-04

Komisja Rady Gminy

gdzie sprawdzono przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.
 
2014-09-04

Narada na temat informacji niejawnych

gdzie ustalono regulaminy i procedury postępowania
 
2014-08-27

Praca wójta w terenie

gdzie skontrolował przebieg inwestycji.
 
2014-08-27

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z sołtysami, gdzie podziękował za przygotowanie dożynkowych stołów biesiadnych.

Następnie wójt odwiedził jednego z najstarszych mieszkańców Strzelec Górnych.
 
2014-08-27

Zakończone rozgrywki w piłkę plażową

Gmina Dobrcz otrzymała podziękowania od Kujawsko-pomorskiego związku piłki siatkowej.
 
2014-08-27

Powiatowo – Gminne Dożynki Chłopskie

które rozpoczęły się o godzinie 14:00 mszą świętą w kościele pw. Św. Wawrzyńca i Małgorzaty w Dobrczu.
 
2014-08-22

Ostatnie przygotowania do Dożynek Powiatowo – Gminnych

które odbyły się 23 sierpnia
 
2014-08-22

Praca wójta w terenie

gdzie rozmawiał z mieszkańcami w sprawie oznakowania ulic.
 
2014-08-22

spotkanie wójta z kierownikami poszczególnych referatów

gdzie omówiono materiały przygotowane do Sesji Rady Gminy
 
2014-08-22

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu

ulic: drogi powiatowej w Borównie z drogą krajową nr 5.

Następnie wójt spotkał się z mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych w Kotomierzu.
 
2014-08-22

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z organizatorami prywatnego przedszkola w Dobrczu.
 
2014-08-16

Zawarcie aktów notarialnych

zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Rady Gminy Dobrcz zawarł pięć aktów notarialnych.
 
2014-08-16

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w rozprawie sądowej prowadzonej przez SO w Bydgoszczy.
 
2014-08-16

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

w sprawie Dożynek.
 
2014-08-16

Narada w sprawie budowy S5

Dyrektor zarządu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił harmonogram czasowy związany z pracami projektowymi.
 
2014-08-16

Triathlon w Borównie

rozpocznie się 31 sierpnia o godz. 7:00 w Borównie.

Następnie wójt odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek Trzęsacza.
 
2014-08-10

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z projektantami zarządu Wodnych Melioracji gdzie omówiono przebieg inwestycji renowacyjnej nacieku Kotomierzyca w Kotomierzu.

Następnie wójt spotkał się z przedstawicielem firmy FR BUS oraz z kierownikiem ZUK.
 
2014-08-02

Spotkanie organizacyjne

w sprawie organizacji Dożynek powiatowo-gminnych.
 
2014-08-02

Konferencja w sprawie ZIT

zorganizowana przez Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego.
 
2014-08-02

urlop

Wójta Gminy Dobrcz.
 
2014-08-02

Święto Rabarbaru w Trzebieniu

zorganizowany został przez Sołtysa, RS i KGW.
 
2014-08-02

30-lecie ROD

W imieniu samorządu wójt przekazał życzenia i podziękowania za współpracę.
 
2014-08-02

Wójt Gminy Dobrcz

odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek Dobrcza.
 
2014-08-02

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielem firmy promującej fotowolkaikę.

Następnie odbyła się narada wójta z pracownikami w sprawie wniosków z zebrań wiejskich.
 
2014-08-02

Przygotowania do Święta Śliwki

w Strzelcach Dolnych w gospodarstwie agro-turystycznym.
 
2014-08-02

Spotkanie wójta z mieszkańcami Wudzynka

w sprawie uporządkowania i zagospodarowania nieużytku.
 
2014-08-02

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z sponsorem, który udzieli wsparcia finansowego dla prowadzonej inwestycji drogi asfaltowej.
 
2014-07-13

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał umowę z firmą Ekomel na realizację zadania związanego z budową kanalizacji.
 
2014-07-13

Wójt Gminy Dobrcz

odwiedził dwie mieszkanki Wudzyna, które świętowały 90 urodziny.

Następnie wójt zwołał naradę z kierownikami jednostek organizacyjnych oraz z zespołem zajmującym się odpadami komunalnymi.
 
2014-07-10

Wójt Gminy Dobrcz

przyjmował interesantów.
 
2014-07-07

Wójt Gminy Dobrcz

odwiedził jednego z najstarszych mieszkańców Sienna.
 
2014-07-07

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielem firmy dokonującej konserwacji kotłowni.

W godzinach popołudniowych wójt uczestniczył w podsumowaniu programu "Taka jestem - Gminia Dobrcz".
 
2014-07-07

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał umowę o dotacje na budowę drogi w Strzelcach Górnych.

Następnie wójt zwołał naradę z kierownikami jednostek organizacyjnych i urbanistą.
 
2014-07-07

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielem firmy Cost Cuttera w sprawie opracowania dokumentu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej
Następnie wójt odwiedził jubilatów z miejscowości Włóki i Wudzyn.
Kolejne spotkanie wójta odbyło się z dyrektorem Klubiku Dziecięcego z Dobrcza.
 
2014-07-07

Zakończenie roku szkolnego

w Gminie Dobrcz.
 
2014-07-07

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z gimnazjalistami z Zespołu Szkół w Kotomierzu i z Zespołu Szkół w Dobrczu.
 
2014-07-07

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z radnym Jackiem Krupą, sołtysem – Klara Nowakowska i dyrektorem ZS w Wudzynie.

Następnie wójt spotkał się ze Starostą Bydgoskim i przewodniczącym kujawsko-pomorskiego Centrum Rolnictwa, gdzie omówiono przygotowania do dożynek gminno-powiatowych.

W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w walnym zgromadzeniu GLKS.
 
2014-07-07

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z realizatorem wieloletniego planu inwestycyjnego, który będzie opracowany do końca sierpnia.
 
2014-07-07

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z uczestnikami programu 5.2.1 "E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych"

Następnie wójt wraz z projektantami omówił kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej

Kolejne spotkanie wójta odbyło się z członkami GLKS, gdzie omówiono budowę stadionu w Dobrczu.

W godzinach wieczornych w GOK w Dobrczu odbyło się spotkanie przedstawicieli PGNiG z mieszkańcami gminy.
 
2014-07-07

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Następnie Wójt Gminy Dobrcz wraz z Wójtem Gminy Cekcyn uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się w gminie Cekcyn.
W godzinach popołudniowych wójt wziął udział w zebraniu zarządu i komisją rewizyjną TRGD.
 
2014-07-07

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w posiedzeniu Rady LGD Trzy Doliny.
 
2014-06-13

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z dyrektorem BS, gdzie omówiono możliwości i zasady ewentualnego finansowania inwestycji.
 
2014-06-13

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przewoźnikiem, który realizuje zadania związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy.

Następnie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wójt podpisał umowę na budowę kanalizacji.

Kolejne spotkanie wójta odbyło się z rodzicami, którzy swoje dzieci oddają pod opiekę Klubikowi w Dobrczu.
 
2014-06-13

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z członkami RS Wudzyn oraz z dyrektorem ZS w Wudzynie.
 
2014-06-13

Wójt Gminy Dobrcz

zawarł trzy akty notarialne w miejscowościach m.in. na sprzedaż działek rolnych, sprzedaż lokalu użytkowego oraz darowizna drogi.
 
2014-06-13

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z proboszczem parafii Żołędowo, gdzie omówiono sprawy związane ze zmianą gruntów.
 
2014-06-13

˝Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz˝

celem projektu jest wsparcie osób wykluczonych cyfrowo.
 
2014-06-13

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

ze Starostą Bydgoskim oraz z Wojciechem Mojzesowiczem w sprawie Dożynek 2014, które odbędą się 23 sierpnia, o godzinie 14:00

Następnie odbyła się narada n.t. realizacji programów unijnych przewidzianych do realizacji w 2014 roku p.t. "Marzenie gimnazjalisty" i "e-administracja to łatwe - kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych"
 
2014-06-09

Wójt Gminy Dobrcz

przebywał w terenie.
 
2014-06-09

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielem ANR w sprawie przejęcia gruntów pod drogi w Kusowie.
Następnie wójt spotkał się z Komendantem Komisariatu Policji w Koronowie, gdzie omówiono zorganizowanie dodatkowych patroli w okresie letnim.
 
2014-05-12

urlop

Wójta Gminy Dobrcz.
 
2014-05-12

Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności

8 maja 2014 roku odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z członkami Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 
2014-05-12

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Następnie wójt spotkał się z zuchami działającymi przy SP w Kozielcu.
 
2014-05-12

Wójt Gminy Dobrcz

zorganizował debatę w Strzelcach Dolnych nt. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Następnie wójt uczestniczył w walnym zgromadzeniu TRGD.
 
2014-05-07

Święto Strażaka

w Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrcz.
 
2014-05-07

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z Wojewodą kujawsko-pomorskim.
Następnie zorganizował naradę z dyrektorami szkół i kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawie realizacji projektu pt.: "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz".
W godzinach popołudniowych wójt uczestniczył w spotkaniu OSP Wudzyn.
 
2014-05-07

XII konkurs ekologiczy im Mirosławy Duszyńskiej

który odbył się w Zespole Szkół w Dobrczu.
 
2014-05-07

Narada Wójta Gminy Dobrcz z sołtysami i zarządcami dróg

gdzie omówiono utrzymanie porządku przy drogach oraz poprawę bezpieczeństwa.
 
2014-05-07

Wójt Gminy Dobrcz

odwiedził najstarszą mieszkankę Gądecza.
Następnie uczestniczył w walnym zgromadzeniu ROD Nekla w Nekli.
W godzinach wieczornych,wziął udział w uroczystości przy pomniku Jana Pawła II.
 
2014-04-27

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z inspektorem BHP
następnie z realizatorem programu "Edukacja-marzenie gimnazjalisty", który realizowany będzie w Gminie Dobrcz.
W godzinach popołudniowych wójt uczestniczył w koncercie Bydgoskiego Kwartetu Smyczkowego w Dobrczu.
 
2014-04-27

Wójt Gminy Dobrcz

odwiedził ŚDS w Gądeczu.
Następnie spotkał się z komitetami rodzicielskimi poszczególnych klas ZS w Borownie.
 
2014-04-22

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z pracownikami urzędu.
 
2014-04-22

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z podopiecznymi ŚDS w Gądeczu.
 
2014-04-22

Wójt Gminy Dobrcz

wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali aneks do umowy pozyskującej środki z UE.
Następnie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Gminnej Przychodni w Dobrczu.
 
2014-04-22

Konferencja

pod hasłem "Jakość edukacji i jakość ewaluacji. Ucząca się szkoła".
 
2014-04-22

Wójt Gminy Dobrcz

przebywał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, gdzie odbyło się spotkanie w sprawie ZIT.

Następnie odbyło się podsumowanie konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną.
 
2014-04-22

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z kierownictwem referatów i jednostek organizacyjnych,

gdzie omówiono przygotowania do sesji absolutoryjnej.
 
2014-04-10

Podpisano porozumienie

w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
2014-04-10

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielami ośrodków wczasowych w Borównie oraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Żołędowo.
 
2014-04-10

W SP Kozielec zawiązała się gromada zuchowa

Wesołe Koziołki w uroczystej zbiórce złożyli obietnicę.
 
2014-04-06

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego.
Następnie wójt spotkał się z urbanistą, gdzie omówiono zaawansowanie prac przy studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
 
2014-04-06

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielami GDDKiA oraz z nadleśniczym z Nadleśnictwa Żołędowo, gdzie omówiono projekt drogi S5.
 
2014-04-06

Wójt Gminy Dobrcz

wraz z pracownikami urzędu wziął udział w szkoleniu.

Następnie wójt zorganizował naradę z kierownikami jednostek organizacyjnych.
 
2014-03-31

Wójt Gminy Dobrcz

wraz z członkami ZIT spotkali się u Prezydenta Bydgoszczy, gdzie jednogłośnie zaakceptowali podpisane porozumienie między Bydgoszczą a Toruniem.
 
2014-03-31

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał umowę na dofinansowanie folderu o Gminie Dobrcz.
 
2014-03-31

Wójt Gminy Dobrcz

przebywał w terenie, gdzie spotkał się z rolnikami i mieszkańcami gminy.
 
2014-03-31

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z prezesem WOPR, z którym omówiono sprawy związane z kąpieliskiem w Borownie.

Następnie wójt zwołał radę ZOZ-u, gdzie podsumowano realizację programów zdrowotnych w 2013 roku.

Natomiast w godzinach wieczornych wójt uczestniczył w walnym zgromadzeniu TRG Dobrcz.
 
2014-03-31

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z Burmistrzem Koronowa w sprawie organizacji transportu szkolnego.
 
2014-03-31

Wójt Gminy Dobrcz

wraz z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy omówili protokół z kontroli.

Następnie wójt spotkał się z Radą Sołecką z Wudzyna.
 
2014-03-31

Tegoroczny sezon strzelecki zakończony

Uczestnicy LOK w Dobrczu zakończyli IV rundę VI edycji gminnej ligi strzeleckiej.
 
2014-03-21

Walne zgromadzenie

Ochotniczej Straży Pożarnej Stronno
 
2014-03-21

Moduł SDI

Wójt Gminy Dobrcz wraz z kierownikiem referatu uczestniczyli w szkoleniu z oprogramowania Modułu SDI.
 
2014-03-21

Wyjazd do Sejmu RP

zorganizowany przez posła Łukasza Krupę.
 
2014-03-21

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z prezesami ROD z terenu gminy, gdzie omówiono zasady zagospodarowania odpadów komunalnych.
Następnie w godzinach popołudniowych wójt uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem Miasta Bydgoszczy.
 
2014-03-21

Walne zgromadzenie OSP

gdzie zarząd uzyskał absolutorium.
 
2014-03-21

Wójt przebywał w Toruniu

gdzie odbyły się spotkania m.in. w sprawie pozyskania funduszy z Unii Europejskiej oraz w sprawie realizacji RPO na lata 2014-2020.
 
2014-03-13

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z dyrektorami Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Promocji ze Starostwa Powiatowego.
Następnie wójt spotkał się z kierownikami referatów i jednostek organizacyjnych.
 
2014-03-13

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z kierownictwem firmy Remondis

gdzie omówiono dotychczasową współpracę w temacie zagospodarowania odpadów komunalnych.
 
2014-03-13

Wójt Gminy Dobrcz

zawarł osiem aktów notarialnych.
Następnie w godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim w Kotomierzu.
 
2014-03-13

Zebranie

sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Borówno.
 
2014-03-13

Konferencja w miejscowości Spała

odbyła się na zaproszenie Fundacji Wspomagania Wsi.
 
2014-03-10

Wójt Gminy Dobrcz

wraz z kierownikami urzędu spotkał się na naradzie, gdzie omówiono utrzymanie dróg po sezonie zimowym.

Następnie wójt wraz z młodzieżą z ZS w Dobrczu wyjechał na mecz towarzyski Polska - Szkocja.
 
2014-03-10

Mecz towarzyski piłki ręcznej dziewcząt,

który rozegrano z okazji Dnia Patrona w Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Dobrczu
 
2014-03-10

X-lecie KGW Stronno

Wójt w imieniu samorządu podziękował za działalność kultywującą tradycję i zwyczaje wsi polskiej.
 
2014-03-10

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z jedna z najstarszych mieszkanek.
Następnie wójt zlustrował teren przyległy do dworca kolejowego w Kotomierzu.
 
2014-03-03

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z proboszczem parafii Żołędowo, a następnie wójt uczestniczył w walnym zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej.
 
2014-03-01

Spotkanie Starosty Bydgoskiego

n.t. problemów związanych z rynkiem pracy w powiecie bydgoskim.
Przedstawiono również stanowiska w sprawie MOF.
 
2014-02-26

Wójt Gminy Dobrcz

wraz z kierownikiem ZAPO przebywali w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim

Następnie wójt wraz z Przewodniczącą Rady Gminy uczestniczyli w spotkaniu z członkami Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 
2014-02-23

Wójt Gminy Dobrcz

przebywał w Zespole Szkół, CKU w Gronowie.
 
2014-02-23

Narady Wójta Gminy Dobrcz

z dyrektorami szkół, kolejna narada wójta odbyła się z referatem gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz kierownikiem ZUK.
 
2014-02-13

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z młodzieżą z pierwszej klasy gimnazjum z ZS w Kotomierzu.
 
2014-02-13

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

które opiniowały projekt uchwały na XXIV Sesję Rady Gminy Dobrcz
 
2014-02-13

Wójt Gminy Dobrcz

zawarł akt notarialny na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dobrczu.

Następnie wójt spotkał się z serwisantem prowadzącym nadzór nad kotłowniami.
 
2014-02-13

Wójt Gminy Dobrcz

wraz ze  Skarbnikiem Gminy podpisali umowę z Marszałkiem woj. Kujawsko-pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Następnie wójt spotkał się z dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
 
2014-02-12

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z OSP Wudzyn.
 
2014-02-12

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał dwa akty notarialne na wymianę gruntów i wykup działek w miejscowości Borówno.

Następnie wójt uczestniczył w naradzie poświęconej organizacji obszaru funkcjonalnego miast Bydgoszcz i Toruń.
 
2014-02-12

inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy

przedstawił założenia i plan kontroli jakie odbędą się na terenie gminy Dobrcz.
 
2014-02-12

Wójt Gminy Dobrcz

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w odprawie rocznej zorganizowanej przez komendanta miejskiej policji.
 
2014-02-12

Wójt Gminy Dobrcz

na zaproszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz uczestniczył w spotkaniu nt.tworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia.
 
2014-02-04

Wójt Gminy Dobrcz

przebywał w terenie, gdzie spotkał się z mieszkańcami.
 
2014-02-04

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z sołtysami z terenu gminy Dobrcz.
Następnie wójt uczestniczył w spotkaniu dot. ZIT.
 
2014-02-04

Wójt Gminy Dobrcz

zorganizował naradę zespołu ds. modernizacji pomieszczeń dla GOPS.
 
2014-02-04

Wójt Gminy Dobrcz

odbył naradę z kierownikami urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych.
 
2014-02-04

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z mieszkańcami.
 
2014-02-04

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z sołtysami z sołectw Wudzyn i Wudzynek.
 
2014-02-04

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z mieszkańcami w świetlicy wiejskiej w Kusowie.
 
2014-02-03

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielem ANR, dzierżawcą gruntów z Kusowa oraz geodetą.
 
2014-01-30

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z potencjalnym inwestorem z Wiednia, który rozważa utworzenie filii swojej firmy na terenie gminy.

Następnie wójt spotkał się z prezesem Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej.
 
2014-01-30

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z przyszłym inwestorem, który rozważa budowanie przedszkola.
Następnie wójt spotkał się z kierownikami jednostek organizacyjnych.
 
2014-01-30

Wójt Gminy Dobrcz

przeprowadził spotkanie dot. uregulowania stanu prawnego działek przejętych pod budowę dróg.

Kolejne spotkanie wójta odbyło się ze starostą bydgoskim, z którym omówiono współdziałanie przy opracowaniu projektu i budowie ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowościach Dobrcz-Borówno, Dobrcz-Kotomierz oraz drogi Strzelce Górne-Gądecz
 
2014-01-30

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z proboszczem Jarosławem Kubiak Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołedowie.
 
2014-01-30

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w otwarciu posterunku policji w Koronowie.
 
2014-01-30

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

w sprawie negocjacji dot. wykupu działki.
Następnie odbyła się narada wójta z kierownikami urzędu
Kolejne spotkanie odbyło się w godzinach wieczornych z drużyną OSP Stronno.
 
2014-01-30

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z dyrektorem Departamentu PROW

gdzie omówiono wznowienie dofinansowania.
 
2014-01-13

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Dobrczu

odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury.
 
2014-01-12

Uroczystości w SP Kozielec

gdzie uczniowie przedstawili program artystyczny pt.: "Być kobietą".
 
2014-01-10

45 lecie powstania

Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie.
 
2014-01-10

Narada Wójta Gminy Dobrcz

z kierownikami jednostek organizacyjnych i referatów urzędu.
 
2014-01-10

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z

sołtysami wsi Włóki, Suponin i Trzęsacz.
 
2014-01-10

Wójt Gminy Dobrcz spostkał się z  Komendantem Komisariatu Policji w Koronowie

oraz Komendantem Miejskiej Policji, z którymi omówiono stan bezpieczeństwa za rok 2013
 
2014-01-10

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z kierownikiem ZUK.

Następnie wójt spotkał się z sołtysami wsi Trzebień, Kotomierz i Zalesie.
 
2014-01-10

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z pracownikami Zakładu Usług Komunalnych.
 
2014-01-10

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z mieszkańcami gminy.

Odwiedził również parafie gminy Dobrcz.
 
2014-01-10

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

wójt podpisał akt notarialny dotyczący sprzedaży mieszkania w miejscowości Kotomierz.

Następnie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisał aneks do umowy.
 
2014-01-10

Sesja Rady Gminy Dobrcz

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył podczas XXIII Sesji Rady Gminy.
 
2014-01-10

WCZK przeprowadziło kontrolę punktów pomocy zdrowotnej.

Następnie Wójt Gminy Dobrcz wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wziął udział w spotkaniu opłatkowym, w Środowiskowego Domu Samopomocy.
 
2013-12-18

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

Z okazji 645 rocznicy nadania praw miejskich dla Koronowa wójt przesłał życzenia i list gratulacyjny.
 
2013-12-18

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w naradzie zorganizowanej przez Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

Następnie wójt spotkał się z notariuszem w celu podpisania aktów notarialnych.

Kolejne spotkanie wójta odbyło się w Dworze Artusa w Toruniu.
 
2013-12-18

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w posiedzeniu walnego zgromadzenia Międzygminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu.

Następnie wójt uczestniczył w konsultacjach zorganizowanych przez GDDKiA w Bydgoszczy.

Kolejne spotkanie wójta odbyło się w Pelplinie, które zostało zorganizowane przez Biskupa Diecezji Pelplińskiej.
 
2013-12-18

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z dyrektorem Zespołu Szkół w Dobrczu.
Następnie wójt odwiedził jednego z najstarszych mieszkańców Kotomierza.
 
2013-12-18

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z kierownictwem ENEA Operator Sp. z o.o. gdzie omówiono koszty konserwacji lamp oświetleniowych.
Kolejne spotkanie wójta odbyło się ze Starostą bydgoskim.
Następnie wójt uczestniczył w posiedzeniu Rady LGD.
 
2013-12-18

Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Dobrcz

z byłymi pracownikami urzędu przebywających na rencie i emeryturze.
 
2013-12-10

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Kozielcu

"Być kobietą…" to tytuł spektaklu, który uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu zaprezentowali na szkolnej scenie, by uczcić to ważne dla nas święto.
 
2013-12-10

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z notariuszem w sprawie podpisania trzech aktów notarialnych.

Następnie wójt uczestniczył w konferencji pn. " Kanalizacja, oczyszczanie ścieków, utylizacja osadów ściekowych - warunek czystego i bezpiecznego środowiska".

W godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 
2013-12-10

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielem komisariatu policji.

Następnie odbyło się spotkanie w sprawie projektu małej retencji w miejscowości Kotomierz.
 
2013-12-10

Forum Nowoczesnego Samorządu 2013

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w konferencji pn.: Forum Nowoczesnego Samorządu 2013, która odbyła się w Warszawie.
 
2013-12-10

Latająca Akademia Przedsiębiorczości Społecznej

konferencja podsumowująca projekt Ekonomizacja działania biznesowego PES. Podsumowanie doświadczeń doradczo - szkoleniowych w ramach projektu "Latającej Akademii Przedsiębiorczości Społecznej".
 
2013-12-01

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielem firmy Remondis.
Następnie wójt uczestniczył w konferencji, która odbyła się w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.
 
2013-12-01

Komisja Rady Gminy

Krzysztof Szala - Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
 
2013-12-01

Dzień pracownika socjalnego

Z okazji dnia pracownika socjalnego Wójt Gminy Dobrcz złożył życzenia pracownikom GOPS oraz ŚDS w Gądeczu.
 
2013-11-21

Narada Wójta Gminy Dobrcz

z kierownikami referatów.
 
2013-11-21

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielem firmy promującej nowoczesne oświetlenie.

Następnie wójt uczestniczył w spotkaniu w radiu PIK w Bydgoszczy.
 
2013-11-21

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z uczestnikami konkursu fotograficznego "Odkryć zakryte przestrzenie, kolory, dźwięki i słowa z Kozielca"

Natomiast w godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniach z mieszkańcami.
 
2013-11-21

II Samorządowy Festyn Sportowy Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego

odbył się 16 listopada 2013 roku w Zespole Szkół w Górsku.
 
2013-11-19

Wójt Gminy Dobrcz

w godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniach z mieszkańcami
 
2013-11-19

Wójt Gminy Dobrcz

w godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami.
 
2013-11-19

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył podczas rozprawy administracyjnej.

Następnie wójt spotkał się z dyrektorem wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego z Bydgoszczy.

Wójt zwołał naradę z kierownikami jednostek organizacyjnych.

Natomiast w godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniach z mieszkańcami
 
2013-11-12

VII Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości

którego trasa prowadziła przez Gminę Dobrcz.
 
2013-11-09

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z organizatorami triatlonu Borówno - Bydgoszcz
Następnie wójt uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
 
2013-11-09

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

w sprawie budowy Strategii Gminy Dobrcz

Następnie odbyło się posiedzenie Zarządu Międzygminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
2013-11-09

Wyjazd do Mławy

podczas którego Wójt Gminy Dobrcz wraz z kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych dokonali zakupu walca drogowego.
 
2013-11-09

Narada Wójta Gminy Dobrcz z sołtysami

w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.

Następnie wójt spotkał się z grupą zuchów ze Szkoły Podstawowej w Kozielcu.
 
2013-11-09

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z mieszkańcami gminy.
Następnie wójt spotkał się z kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych.
 
2013-11-09

Wójta Gminy Dobrcz

odwiedził jednego z najstarszych mieszkańców, który obchodził jubileusz 93 urodzin
Następnie wójt zorganizował naradę n.t. budżetu na 2014 rok.
 
2013-11-09

Wójt Gminy Dobrcz podpisał aneks do umowy

dot. dofinansowania remontu GOK w Dobrczu
 
2013-11-09

Przekazanie działki

w miejscowości Wudzyn.
 
2013-11-09

Konferencja w Przysieku

na temat pozyskiwania funduszy w ramach PROW.
 
2013-11-09

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z proboszczem parafii Żołędowo.

z którym omówiono sprawy związane z zamianą gruntów.
 
2013-11-09

Odznaczeni w Starostwie Powiatowym

działacze i sponsorzy.

W godzinach popołudniowych odbyła się inauguracja roku akademickiego U3W
 
2013-11-09

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył podczas akademii w SP Stronno
Następnie wójt uczestniczył w konferencji, która odbyła się w Toruniu w Dworze Artusa.
 
2013-11-09

Pokaz rewitalizacji nabrzeża

jeziora w miejscowości Dobrcz.
 
2013-11-09

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z właścicielem firmy dowozowej realizującej zadania dowozu uczniów do szkół.

Następnie uczestniczył w rozprawie przed sądem cywilnym wydział II w Bydgoszczy.

Wójt spotkał się również z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
2013-11-09

XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

który odbył się w Serocku koło Warszawy.
 
2013-11-09

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z dyrektorami szkół.
 
2013-10-21

Koncert papieski

"Totus tuus" w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Dobrczu.
 
2013-10-21

Jubileusze pożycia małżeńskiego

odbyły się w Domu Kultury w Dobrczu.
 
2013-10-21

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z sołtysem Kozielca

w celu omówienia przejęcia gruntów.
 
2013-10-21

XXI Sesja Rady Gminy Dobrcz

podczas której rada podjęła uchwały

Następnie wójt spotkał się z delegacją z gminy Lubiewo.
 
2013-10-08

Kongres w Poznaniu

XVII edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON.
 
2013-10-08

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z dzielnicowymi.
 
2013-10-08

Targi Myśliwskie

zorganizowane w dniach 5-6 października.
 
2013-10-08

Posiedzenie Komisji rady

gdzie omówiono materiały na Sesję Rady Gminy która odbędzie się 9.X.2013r.
 
2013-10-08

Debata

w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
 
2013-10-08

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w posiedzeniu kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Następnie odbyła się narada wójta z kierownikami jednostek organizacyjnych i referatów Urzędu Gminy Dobrcz.
 
2013-10-08

Praca Wójta Gminy Dobrcz w terenie,

gdzie spotkał się z mieszkańcami.
 
2013-10-08

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w konferencji otwierającej budowę termicznej obróbki odpadów komunalnych w miejscowości Bydgoszcz.

Następnie wójt odwiedził mieszkańców miejscowości Stronno i Wudzyn.
 
2013-10-08

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielem firmy ochroniarskiej.
 
2013-10-08

Posiedzenie Konwentu Wójtów

w Gminie Choceń.
 
2013-09-26

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
2013-09-26

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

ktory m.in udzielił wywiadu dla TV

Następnie wziął udział w uroczystym otwarciu wiaduktu kolejowego w Solcu Kujawskim

Spotkanie organizacyjne tworzące kolejny oddział U3W w Karolewie.
 
2013-09-26

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z mieszkańcami gminy z którymi omówił sprawy bieżące
W godzinach popołudniowych odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Wudzyn.
 
2013-09-26

Sołtysiada Powiatowa 2013

w miejscowości Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska
 
2013-09-26

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z geodetami prowadzącymi sprawy odtworzenia granic w miejscowości Karolewo

Następnie wójt odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek miejscowości Kotomierz.

W godzinach wieczornych wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich w sołectwach Strzelce Górne i Strzelce Dolne.
 
2013-09-26

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z Posłem na Sejm RP Panem Łukaszem Krupą

omówiono sprawy związane ze zmianą ustawy o ochronie gruntów rolnych

Następnie odbyły się zebrania wiejskie w sołectwach Magdalenka i Stronno
 
2013-09-26

Wójt Gminy Dobrcz

zwołał naradę z kierownikami urzędu.

Następnie odbyły się zebrania wiejskie w sołectwach Kusowo i Borówno.
 
2013-09-26

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w spotkaniu z okazji 20-lecia powstania WFOŚiGW.
Kolejne spotkanie odbyło się z dyrektorami szkół.
Następnie wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich w sołectwach Kozielec i Dobrcz.
 
2013-09-26

Zebrania wiejskie

w sołectwach Trzebień i Wudzynek.
 
2013-09-26

Babie Lato

w miejscowości Kusowo.
 
2013-09-26

Wójt Gminy Dobrcz

spotkał się z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Żywnościowego.
Następnie wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich sołectw Trzęsacz i Trzeiewiec.
 
2013-09-12

Zebranie wiejskie

sołectwa Włóki.
 
2013-09-12

Zebrania wiejskie

sołectwa Sienno i Kotomierz.
 
2013-09-12

Zebranie wiejskie

w sołectwie Augustowo
 
2013-09-12

Konferencja

p.n. Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.
 
2013-09-12

Dożynki Powiatowe 2013

w miejscowości Chmielniki w gminie Nowa Wieś Wielka.
 
2013-09-12

Święto Śliwki

w Strzelcach Dolnych.
 
2013-09-12

Narodowe Czytanie

dzieł Aleksandra Fredry.
 
2013-09-12

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z dyrektorem Gminnej Przychodni w Dobrczu.
 
2013-09-12

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

który uczestniczył w naradzie zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski i PKP SA.

Następnie wójt spotkał się z przedstawicielem wspólnoty samorządowej z miejscowości Dobrcz.

Natomiast w godzinach wieczornych odbyło się zebranie wiejskie w sołectwach Gądecz i Suponin.
 
2013-09-05

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z wójtami z pięciu gmin, którzy podpisali porozumienie partnerskie na realizację porozumienia w zakresie przygotowania projektu POKL 5.2.1

Następnie wójt spotkał się z redaktorem TV

W godzinach popołudniowych wójt odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek Sienna

Natomiast w godzinach wieczornych odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Zalesie
 
2013-09-05

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

m.in. z redaktorem i właścicielem Gazety Poza Bydgoszcz. Następnie wójt spotkał się z pracownikami urzędu natomiast w godzinach popołudniowych uczestniczył w posiedzeniu LGD "Trzy Doliny".
 
2013-09-05

Rok szkolny 2013/2014

w szkołach odbyły się uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego.
 
2013-09-05

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w spotkaniach o charakterze kulturalno-sportowych.
 
2013-09-05

Dożynki 2013

W dniu 31 sierpnia 2013 roku Krzysztof Szala - Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w corocznych Dożynkach Gminnych. >>>relacja<<<
 
2013-09-05

Pięciolecie powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu

wśród gości, oprócz uczestników i ich rodzin, zaproszeni zostali przedstawiciele władz Województwa, Powiatu oraz Gmin, Dobrcz i Osielsko.
 
2013-09-05

Spotkania Wójta gminy Dobrcz

m.in. z organizatorami Święta Śliwki w Strzelcach Dolnych.
 
2013-08-27

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rady Gminy
 
2013-08-27

Narada Wójta Gminy Dobrcz z dyrektorami szkół,

na spotkaniu omówiono stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.
 
2013-08-27

Wójta Gminy Dobrcz

uczestniczył w święcie smaku w miejscowości Gruczno
 
2013-08-27

Wójt Gminy Dobrcz spotkal się z kierownictwem orkiestry dętej,

gdzie omówiono sprawy bieżące.
 
2013-08-27

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

spotkał się z mieszkańcami i rolnikami.
 
2013-08-27

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

kolejno z prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ws. ośrodka w Borównie.

Następnie wójt wspólnie ze skarbnikiem gminy podpisał umowę w WFOŚ.

W godzinach popołudniowych wójt zorganizował naradę.
 
2013-08-23

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z radcą prawnym, który świadczyłby bezpłatne porady prawne dla mieszkańców.
 
2013-08-23

Festyn w Ostromecku,

gdzie odbyły się pokazy grup rekonstrukcyjnych bitwy ze szwedami.
 
2013-08-23

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

przebywał w terenie, gdzie spotkał się m.in. z przedstawicielami grupy inwestycyjnej.
 
2013-08-23

Zawody w łucznictwie

na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy.
 
2013-08-23

Spotkanie Wójta Gminy dobrcz

ws. Święta Śliwki.
 
2013-07-29

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz,

który spotkał się kolejno ze Starostą Bydgoskim, następnie uczestniczył w akademii, która odbyła się z okazji dnia policjanta. natomiast w godzinach popołudniowych uczestniczył w posiedzeniu rady LGD Trzy Doliny.
 
2013-07-29

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielem firmy Remondis.
 
2013-07-29

Spotkania Wójta Gminy dobrcz

z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Następnie wójt spotkał się z zarządem koła łowieckiego Hubertus.
 
2013-07-29

Festyny w Gminie Dobrcz

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w festynie zorganizowanym w Strzelcach Dolnych oraz w miejscowości Trzebień
 
2013-07-20

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

podczas których uczestniczył Wójt Gminy Dobrcz..
 
2013-07-20

Praca wójta w terenie,

gdzie zlustrował przebieg trwających inwestycji.
 
2013-07-20

Spotkanie wójtów

z gmin objętych działaniami Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny.
 
2013-07-20

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z sołtysami gminy i radą ZOZ-u
 
2013-07-20

Wójt Gminy Dobrcz

pracował w terenie, gdzie zlustrował wykonanie prac inwestycyjnych.
 
2013-07-12

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w rozprawie

o zasiedzenie przez Rolniczą Spółdzielnie Produkcyjną.
 
2013-07-12

Wójt Gminy Dobrcz zawarł cztery akty notarialne

na sprzedaż mieszkań w miejscowości Borówno oraz na wymianę drogi w miejscowości Gądecz.

Następnie wójt zorganizował spotkanie w sprawie gminnej sieci komunikacyjnej,

Kolejne spotkanie wójta odbyło się z dyrektorami szkół.
 
2013-07-12

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z kierownikami urzędu, podczas której omówiono budżet gminy.

Następnie wójt uczestniczył w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania w Gądeczu.
 
2013-07-12

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z proboszczem parafii Żołędowo.

Następnie wójt odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek gminy.
 
2013-07-12

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim

w sprawie zmiany stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego.
 
2013-07-12

Remont pałacu w Gądeczu

w 80% sfinansowana zostanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
2013-07-12

Sołtysiada 2013

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w festynie rodzinnym SOŁTYSIADA 2013.
 
2013-07-05

Praca Wójta Gminy Dobrcz w terenie,

gdzie zapoznał się ze stopniem realizacji zadań bieżących.
 
2013-07-05

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z Posłanką na Sejm RP - Iwona Kozłowska, która pełniła dyżur poselski w sali GOK oraz z właścicielami gospodarstwa rolnego, gdzie w wyniku pożaru stodoły poniesiono straty w maszynach rolniczych.
 
2013-07-05

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z prezesem GOSPROL

gdzie sprawy związane z wydzieleniem drogi do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kusowo.
 
2013-07-05

Kontrola ewaluacyjna

w Zespole Szkół w Borównie.
 
2013-07-05

Praca Wójta Gminy Dobrcz w terenie,

gdzie zapoznał się z bieżącymi działaniami ZUK
 
2013-07-05

Święto Rogala

tradycyjny festyn rodzinny w Wudzynku.
 
2013-07-05

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w uroczystości w SP Strzelce Górne.
 
2013-07-05

Piknik Napoleoński

w Ostromecku.
 
2013-06-30

Komisja Rady Gminy

podczas której omówiono materiały na Sesję Rady Gminy.
 
2013-06-30

Powiatowe zawody OSP

drużyna z Dobrcza zajęła 6 miejsce.
 
2013-06-28

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał akt notarialny dot. wykupu działki.

Następnie wójt gościł przedstawicieli firmy AQUA VISION z Japonii.
 
2013-06-28

Praca Wójta Gminy Dobrcz w terenie,

podczas której odwiedził SP Kozielec i ZS Borówno.
 
2013-06-14

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z firmą Remondis, gdzie została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych.
Następnie wójt uczestniczył w posiedzeniu kolegium RIO.
 
2013-06-14

800 lecie miejscowości Dobrcz

Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w intencji mieszkańców Dobrcza.
 
2013-06-14

800 lecie miejscowości Dobrcz

- przygotowania do obchodów
 
2013-06-14

Komisja Rady Gminy

podczas której skontrolowano m.in. realizację uchwal dot. bitumowania i asfaltowania dróg.
 
2013-06-14

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z młodzieżą.
 
2013-06-14

Podpisanie aneksu do umowy

w Urzędzie Marszałkowskim.
 
2013-06-14

Zawody Województwa kujawsko-pomorskiego

w ratownictwie wodnym.
 
2013-06-14

Festyn w Kotomierzu,

który został zorganizowany przez Radę Sołecką przy pomocy sponsorów.
 
2013-06-14

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z urbanistą,

który pracuje nad studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
 
2013-06-14

Praca Wójta Gminy Dobrcz w terenie,

który skontrolował m.in. funkcjonowanie ZS w Wudzynie.
 
2013-06-14

Podpisanie umowy z firmą Deloitte

w celu odzyskania podatku Vat od inwestycji, które były realizowane w ostatnich pięciu latach.
 
2013-06-14

Spotkanie konsultacyjne

nt. opracowania strategii Wojewodztwa Kujawsko – Pomorskiego
 
2013-05-31

Spotkanie integracyjne

w miejscowości Kozielec.
 
2013-05-30

Program zdrowotny

w wyniku którego przebadanych zostanie 100 osób.
 
2013-05-30

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z przedstawicielami Kurii Biskupiej z Bydgoszczy,

gdzie omówiono sprawy geodezyjne dot. parafii Włóki.
 
2013-05-30

Dzień Dziecka w Dobrczu,

z okazji którego odbyło się przedstawienie teatralne pt. "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków".
 
2013-05-30

Cała polska biega

na plaży w miejscowości Borówno.
 
2013-05-30

Zasadzenie dębu 800-lecia

w miejscowości Dobrcz przy ul. Osiedlowej.
 
2013-05-30

Zamiana działek

w miejscowości Sienno
 
2013-05-30

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielami firmy ENEA i ENEOS.
Kolejne spotkanie wójta odbyło się z komendantem komisariatu policji z Koronowa.
W godzinach popołudniowych wójt zwołał naradę Społecznej Rady Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 
2013-05-21

Konferencja w LGD

w celu wypracowanie nowych wzorów kart oceny.
 
2013-05-20

Liga piłki nożnej

w Wudzynie.
 
2013-05-20

Powiatowy turniej tenisa stołowego,

w którym wystartowało 6 drużyn reprezentujących gminy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka oraz Solec Kujawski.
 
2013-05-20

XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP,

na którym zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi ZGW RP i przyjęło jednogłośnie budżet Związku na 2013 rok.
 
2013-05-20

Wójt Gminy Dobrcz spotkal się z

prezesem firmy GOSP-ROL oraz sołtysem Sienna.
Następne spotkanie odbyło się z mieszkańcami budynku komunalnego z miejscowości Dobrcz.
 
2013-05-20

Podpisanie aktu notarialnego

w sprawie sprzedania działki budowlanej.
 
2013-05-20

˝Majowy Turniej˝ piłki nożnej

Zwycięskim drużynom wójt wręczył puchary.
 
2013-05-02

Jubileusze mieszkanek

z miejscowości Gadecz i Włóki.
 
2013-05-02

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz i Starosty Bydgoskiego,

które odbyło się w Solcu Kujawskim.
 
2013-05-02

Przegląd jednostek OSP,

który został przeprowadzony przez Państwową Straż Pożarną z Bydgoszczy.
 
2013-04-22

Dzień Seniora

w Gminnym Ośrodku kultury w Dobrczu.
 
2013-04-20

Dofinansowanie rewitalizacji pałacu w Gądeczu

nastąpi dzięki podpisanej umowie w Urzędzie Marszałkowskim.
 
2013-04-20

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z prezesem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Pruszcz

z którym omówił zasady współpracy.
 
2013-04-20

Narady Wójta Gminy Dobrcz

z zarządcą dróg powiatowych. Kolejna narada odbyła się z kierownikami urzędu gminy.
 
2013-04-20

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z Rektorem Wyższej Szkoły Bankowej

w sprawie prowadzenia i funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku.

Następnie wójt uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrcz.
 
2013-04-20

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z Rektorem Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

w sprawie podpisania porozumienia.
 
2013-04-20

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych

w sprawie omówienia spraw bieżących.
 
2013-04-11

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z przedstawicielem firmy AKOMP

z którym omówiono budowę masztu w miejscowości Stronno.
 
2013-04-11

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz,

m.in. zespołu ds. VIII wieków miejscowości Dobrcz.
Następnie na terenie SP w Kozielcu odbył się konkurs dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wyniki kontroli z ewaluacji procesu nauczania w ZS Wudzyn.
 
2013-04-11

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w

XI edycji konkursu ekologicznego im. Mirosławy Duszyńskiej.
Następnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie informacyjne dot. Uniwersytetu III Wieku.
 
2013-04-11

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z przedstawicielem firmy

Ekokuba, z którym omówiono sprawy związane z technologią ochrony środowiska.
 
2013-04-11

IX posiedzenie Konwentu Wójtów

które odbyło się w Wąpielsku.
 
2013-04-11

Podpisanie umowy partnerskiej

dotyczącej realizacji projektu pn. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim".

Następnie wójt wraz z Przewodniczącą Komisji Oświaty i Przewodniczącą Rady Gminy opracowali materiały dotyczące organizacji szkół na rok szkolny 2013/2014
 
2013-04-11

Budowa linii wysokiego napięcia

w Dąbrowie Chełmińskiej.

Następnie odbyła się narada wójta z kierownikami urzędu gminy
 
2013-04-11

90 urodziny mieszkanki miejscowości Wudzyn.

Wójt Gminy Dobrcz odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek miejscowości Wudzyn.
 
2013-04-04

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z pracownikami urzędu

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
 
2013-04-04

Narada Wójta Gminy Dobrcz

w sprawie przestrzegania regulaminu czystości i porządku w gminie.
Następnie wójt uczestniczył w naradzie z Nadleśnictwami Żołędowo, Różanna i Bydgoszcz.
Natomiast w godzinach popołudniowych wójt spotkał się z liderami środowiskowymi tj. sołtysami, przewodniczącymi KGW, prezesami organizacji pozarządowych.
 
2013-04-04

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z

zarządem koła łowieckiego Hubertus.
Wójt wraz z przedstawicielami rady gminy uczestniczył w śniadaniu wielkanocnym ŚDS Gądecz.
Następnie odbyła się narada wójta z kierownikami urzędu.
 
2013-04-04

Praca Wójta Gminy Dobrcz w terenie,

Wójt Gminy Dobrcz dokonał przeglądu mieszkań komunalnych w miejscowości Dobrcz.
 
2013-04-04

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z prezesami ogródków działkowych.

Na spotkaniu przedstawiono propozycje funkcjonowania ogródków działkowych na terenie gminy.
 
2013-04-04

Wójt Gminy Dobrcz

uczestniczył w seminarium n.t. społeczno-gospodarczych aspektów rozwoju regionu.
 
2013-03-29

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz,

który uczestniczył m.in. w rozstrzygnięciu konkursu astronomicznego w Kozielcu.
Następnie odbyła się narada z kierownikami urzędu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury.
Spotkania w LGD "Trzy Doliny" i jako ostatnie TRGD.
 
2013-03-20

Budowa gazociągu Trzeciewiec - Koronowo

Wójt Gminy Dobrcz zawarł akt notarialny z Pomorską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.
 
2013-03-20

Narada zorganizowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tematem spotkania była organizacja odbudowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Kotomierz.
 
2013-03-17

Spalarnia śmieci w Szwecji

Firma ProNatura zorganizowała wyjazd studyjny do miejscowości Malmö - Szwecja.
 
2013-03-17

Rokowania w sprawie wykupu działek

z przeznaczeniem pod drogę.
Następnie wójt uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami wsi Stary Jasieniec.
 
2013-03-17

Spotkanie u Starosty Bydgoskiego,

gdzie omówiono sytuację na rynku pracy.
 
2013-03-10

Wójt Gminy Dobrcz

podpisał akt notarialny dotyczący sprzedaży mieszkania w Borównie.

Następnie odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek Strzelec Dolnych.
 
2013-03-10

Sesja Rady Gminy Dobrcz

W dniu 7 marca 2013 roku odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Dobrcz.
 
2013-03-06

Komisja Rady Gminy Dobrcz

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w Komisji Rady Gminy.
 
2013-03-06

Walne zgromadzenie OSP

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wręczył czadu dla rodzinnego domu dziecka w Dobrczu.
 
2013-03-06

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z dyrektorem biura programów obszarów wiejskich, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim. Następnie wójt spotkał się z dyrektorem oddziału BGŻ.
 
2013-03-04

Walne Zgromadzenie Członków LGD ˝Trzy Doliny˝ w Gądeczu.

Wójt Gminy Dobrcz przebywał w terenie.

Następnie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" w Gądeczu.
 
2013-03-04

94-te urodziny mieszkanki gminy

Wójt Gminy Dobrcz złożył jubilatce życzenia i wręczył symboliczne kwiaty.

Następnie wójt uczestniczył w turnieju gminnym sprawdzającym wiedzę z tematu ppoż.
 
2013-03-04

Posiedzenie Komisji Rady Gminy,

na którym omówiono m.in. funkcjonowanie przedszkola publicznego w Borównie.
 
2013-03-04

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z przedstawicielami WFOŚ

w sprawie pozyskania funduszy na zagospodarowanie terenu wokół jezior w Dobrczu i Kusowie.
 
2013-02-25

Walne zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej; spotkanie Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dobrczu.

Walne zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej na której zarząd złożył sprawozdanie i przedstawił sprawy bieżące.

Następnie w Gabinetach Zapobiegania Chorobom i Urazom w Gądeczu odbyło się spotkanie Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dobrczu.
 
2013-02-25

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z kierownikiem zarządu oraz dyrektorem Zespołu Szkół w Borównie. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania ˝Trzy Doliny˝

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z kierownikiem zarządu oraz dyrektorem Zespołu Szkół w Borównie. Na spotkaniu zapoznano się z funkcjonowaniem przedszkoli i punktów przedszkolnych.
Następnie wójt uczestniczył w posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny", gdzie dokonano oceny wniosków w ramach małych projektów.
 
2013-02-25

Posiedzenie LGD ˝Trzy Doliny˝

gdzie dokonano oceny wniosków w ramach małych projektów.

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z właścicielem firmy WESTRON.
 
2013-02-16

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz.

Wójt Gminy Dobrcz odwiedził jedną z najstarszych mieszkanek z miejscowości Kotomierz,

Następnie odbyło się spotkanie w ramach programu 5.2.1.

Wójt spotkał się z przedstawicielami firm, które oferują nowoczesne systemy ogrzewania.
 
2013-02-16

Narada Wójta Gminy Dobrcz z kierownikami urzędu

na której omówiono m.in. gospodarkę gminnymi nieruchomościami gruntowymi.
 
2013-02-10

Walne zgromadzenie OSP w Suponinie

Wójt Gminy Dobrcz na zaproszenie OSP uczestniczył w walnym zgromadzeniu w Suponinie.
 
2013-02-10

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielami Poczty Polskiej. Następnie wójt uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP.
 
2013-02-10

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z dyrektorami szkół

oraz przedstawicielami kół łowieckich. Na spotkaniu omówiono program "Myśliwi dzieciom-dzieci zwierzętom".

Następnie wójt zwołał naradę z kierownikami urzędu.
 
2013-02-05

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z mieszkańcami gminy

miejscowości Gądecz i Wółki.

Następnie wraz z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedził mieszkańca gminy.
 
2013-02-05

Lustracja dróg gruntowych, posiedzenie LGD Trzy Doliny.

Wójt Gminy Dobrcz wraz z kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych zlustrował stan dróg gruntowych. Następnie wójt uczestniczył w posiedzeniu LGD Trzy Doliny w Gądeczu.
 
2013-02-05

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

w Toruniu na temat Metropolii Bydgosko-Toruńskiej.
 
2013-02-05

Podpisanie aktu notarialnego

na sprzedaż jednego z mieszkań miejscowości Włóki.
 
2013-02-05

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z grupą rolników

z rejonu Włóki i Strzelce Górne.
 
2013-02-05

Wójt Gminy Dobrcz przebywał w

Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
 
2013-02-05

Walne zgromadzenie OSP w Wudzynie

Wójt Gminy Dobrcz na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczył w walnym zgromadzeniu w Wudzynie.
 
2013-02-05

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z przedstawicielami WFOŚ

na temat rekultywacji składowiska odpadów w Magdalence.
 
2013-02-05

Narada Wójta Gminy Dobrcz z sołtysami

gdzie omówiono m.in. istotne sprawy związane z wdrażaniem ustawy śmieciowej.
 
2013-01-24

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z dyrektorem

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Toruniu.
 
2013-01-24

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z właścicielem działki w Dobrczu oraz z właścicielem Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
 
2013-01-24

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z przedstawicielem firmy, który przedstawił oferty

lamp ksenonowych.

Następnie odbyła się narada pozwalająca uszczegółowić warunki zamówień publicznych w temacie odbioru odpadów komunalnych.
 
2013-01-24

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z organizatorem i realizatorem programu

dotyczącego wykluczenia 50+
 
2013-01-24

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w spotkaniu organizowanym

przez Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy.
 
2013-01-24

Praca Wójta Gminy Dobrcz w terenie,

gdzie zlustrował przebieg wycinki drzew.
 
2013-01-24

Narada w związku z otrzymaną odpowiedzią od PKS

w sprawie uruchomienia linii przewozowej przez Strzelce Górne, Gądecz, Włóki, Trzęsacz i Kozielec
 
2013-01-21

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z Wójtem Gminy Płużnica.
 
2013-01-21

Przygotowania do obchodów 800 lecia Dobrcza.

Wójt Gminy Dobrcz zlustrował przebieg prac prowadzonych przy budowie placu 800 lecia w Dobrczu
 
2013-01-16

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z Starostą Sępoleńskim oraz

z zespołem przygotowującym warunki zamówień w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 
2013-01-16

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z sołtysem Sołectwa Gądecz,

z którym omówiono wnioski z zebrań wiejskich.
 
2013-01-16

21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

odbył się na hali sportowej Zespołu Szkół w Dobrczu.
 
2013-01-16

Otwarcie Banku Spółdzielczego w Dobrczu.

Wójt Gminy Dobrcz wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Dobrcz uczestniczyli w otwarciu nowo wybudowanego Banku Spółdzielczego w Dobrczu.
 
2013-01-16

Spotkanie w Przysieku

Wójt Gminy Dobrcz wraz z kierownikiem referatu p. Wandą Przybył przebywali na spotkaniu w Przysieku.
 
2013-01-11

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z

posłem RP panem Łukaszem Krupą.
 
2013-01-11

Wójt Gminy Dobrcz wraz z inspektorem ds budownictwa

spotkał się z ks proboszczem parafii Włóki.
Następnie wójt spotkał się z gminną komisją wyborczą.
 
2013-01-11

Wybór firmy obsługującej odbiór odpadów komunalnych

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z konsultantem w sprawie określenia systemu wyboru firmy obsługującej odbiór odpadów komunalnych wg nowych zasad.
 
2013-01-08

Spotkanie Krzysztofa Szali - Wójta Gminy Dobrcz z

pracownikami urzędu w związku z rozszerzeniem elektronicznego obiegu dokumentów oraz Strategią Gminy Dobrcz 2014-2025.
 
2013-01-04

Komisja oceniająca stan i zagrożenia drzew,

które są przewidziane do wycinki znajdującej się przy drodze łączącej Strzelce Dolne i Gądecz.
 
2013-01-04

Narada Wójta Gminy Dobrcz

z kierownikami urzędu i jednostek organizacyjnych.
 
2012-11-28

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z wykonawcą kanalizacji we wsi Augustowo i Dobrcz.Następnie wójt spotkał się z Kołem Hodowców Bydła.
 
2012-11-28

Komisja Rady Gminy Dobrcz

podczas której omówiono materiały na Sesję Rady Gminy.
 
2012-11-28

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

Wójt odwiedził mieszkankę Złej Wsi, następnie spotkał się z senatorem Andrzejem Kobiak.
 
2012-11-23

Otwarcie strzelnicy

przystosowanej do strzelania z broni pneumatycznej w Zespole Szkół w Kotomierzu.
 
2012-11-23

Dzień Pracownika Socjalnego. Narada z kierownikami.

Wójt Gminy Dobrcz złożył życzenia pracownikom socjalnym.
Następnie odbyła się narada z kierownikami urzędu.
 
2012-11-20

Spotkanie w Centrum Konferencyjnym w Bydgoszczy.

Omówiono propozycje do strategii województwa.
 
2012-11-20

Wójt Gminy Dobrcz

przebywał w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.
 
2012-11-20

Dzień seniora.

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w spotkaniu z okazji dnia seniora.
 
2012-11-16

Odnawialne źródła energii.

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w spotkaniu w Przysieku.
 
2012-11-16

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz.

z przedstawicielem balcer ksero.
Następnie odbyło się spotkanie jubileuszowe 50, 55, 60 lecia pożycia małżeńskiego.
 
2012-11-16

Spotkanie jubileuszowe

40 i 45 lecia pożycia małżeńskiego.
 
2012-11-16

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z Radą Sołecką Kotomierz.
 
2012-11-16

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z sołtysami Gminy Dobrcz, gdzie omówiono m. in. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
2012-11-12

Święto Niepodległości

Wójt Gminy Dobrcz wziął udział w uroczystym spotkaniu związanym z Świętem Niepodległości.
Przez Gminę Dobrcz przejeżdżał szósty Rowerowy Rajd Niepodległości szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej.
 
2012-11-12

Turniej piłkarski

z okazji Święta Niepodległości.
 
2012-11-09

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z przedstawicielami pogotowia ratunkowego. Następnie wójt uczestniczył w spotkaniu Komisji Statutowej oraz z przedstawicielem firmy oferującej rozwiązania w zakresie zastosowania fotowoltaiki.
 
2012-11-09

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z kierownictwem ANR z oddziału w Kusowie oraz przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej w Kusowie.

Wójt uczestniczył również w posiedzeniu zarządu Międzygminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu.
Następnie odbyło się spotkanie wójta z komendantem Policji Komisariatu Koronowo.
 
2012-11-09

Przetarg

na działki w Kozielcu, Włókach i Aleksandrowie
 
2012-11-09

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z pracownikami leśnictwa oraz myśliwych z okolicznych kół łowieckich.
 
2012-11-09

Prace przygotowawcze

do opracowania strategii Gminy Dobrcz na lata 2013 - 2020
 
2012-11-09

Wójt Gminy Dobrcz dokonał lustracji miejsc pamięci narodowej

kontrolując porządek i estetykę.
 
2012-11-09

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz

z kierownikami jednostek organizacyjnych.
 
2012-10-30

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

z prezesem firmy Eltor.
Następnie odbyło się spotkanie dot. Węglopaszu.
 
2012-10-30

I Samorządowym Festynie Sportowo - Rekreacyjnym

Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego w Solcu Kujawskim.
 
2012-10-30

Narada Wójta Gminy Dobrcz

z kierownikami jednostek organizacyjnych.
 
2012-10-25

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz.

24 października Krzysztof Szala - Wójt Gminy Dobrcz odbył liczne spotkania.
 
2012-10-25

Komisja Rady Gminy.

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
 
2012-10-25

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz.

Wójt Gminy Dobrcz odwiedził dwóch mieszkańców, którzy obchodzili jubileusz 90 i 96 lat.
Następnie Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył wraz z Wójtem Gminy Osielsko na spotkaniu z przedstawicielem Pomorskiej Spółki Gazownictwa.
 
2012-10-25

Festiwal Folkloru i Twórczości Ludowej

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w Festiwalu Folkloru i Twórczości Ludowej.
 
2012-10-19

Budżet powiatu na 2013 rok.

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z radnym powiatu Henrykiem Baumgart.
 
2012-10-19

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz.

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z dyrektorem PKS.
Następnie wójt zwołał naradę z kierownikami urzędu.
Spotkanie wójta ze starostą bydgoskim.
 
2012-10-17

Dzień nauczyciele w Stronnie.

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w uroczystościach związanych z Dniem Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Stronnie.
 
2012-10-12

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z dyrektorem PKS.

W związku z likwidacją linii autobusowych jadących przez Strzelce - Kozielec.
 
2012-10-12

Posiedzenie VII Konwentu Wójtów.

W dniu 10 października 2012 roku odbyło się posiedzenie VII Konwentu Wójtów w Dąbrowie w powiecie mogileńskim.
 
2012-10-11

Rozstrzygnięcie konkursu na logo gminy. Narada Wójta z kierownikami urzędu.

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w posiedzeniu komisji rozstrzygającej konkurs na logo gminy.
Następnie odbyła się narada z kierownikami.
 
2012-10-11

Walne zgromadzenie LGD.

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w walnym zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania w Gądeczu, gdzie dokonano wyboru Rady LGD.
 
2012-10-11

Odbiór drogi Strzelce Górne - Wilcze.

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył podczas odbioru drogi Strzelce Górne - Wilcze.
Następnie wójt spotkał się z Komendantem Komisariatu Policji w Koronowie.
 
2012-10-05

Konferencja Oświatowa

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w Konferencji Oświatowej.
 
2012-10-05

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z dyrektorem PKS.

Omówiono sprawy dot. uruchomienia linii przewozów pasażerskich.
 
2012-10-01

Walne zgromadzenie Rady Wojedódzkiej Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w walnym zgromadzeniu Rady Wojewódzkiej Rodzinnych Ogródków Działkowych.
 
2012-10-01

Praca Wójta Gminy Dobrcz w terenie. Zebrania sołeckie w Augustowie i Nekli.

Krzysztof Szala - Wójt Gminy Dobrcz przebywał w terenie, odwiedził również Szkołę Podstawową w Kozielcu.
Natomiast w godzinach popołudniowych wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich w sołectwach Augustowo i Nekla.
 
2012-10-01

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz, zebrania wiejskie.

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z przedstawicielami firmy sprzedającej nieruchomości.

Następnie wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich w Sołectwach Zalesie i Stronno.
 
2012-10-01

Inwestycje handlowe na terenie Gminy Dobrcz.

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z prezesem Gminnej Spółdzielni Pruszcz.
 
2012-10-01

Konkursu myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom.

Konkurs został zorganizowany przez Okręgową Radę Łowiecką.

Następnie odbyły się zebrania soleckie w Wudzynie i Wudzynku.
 
2012-10-01

Edukacja elektroniczna.

Wójt Gminy Dobrcz zwołał naradę na temat realizacji programu edukacji elektronicznej z gminami partnerskimi Sicienko, Osielsko, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Białe Błota i Kijewo Królewskie.
 
2012-10-01

Narada Wójta Gminy dobrcz z kierownikami urzędu. Zebrania sołeckie.

Wójt Gminy Dobrcz zwołał naradę z kierownikami urzędu.

Następnie wójt przebywał na zebraniach wiejskich w sołectwach Strzelce Górne i Strzelce Dolne.
 
2012-10-01

Zebranie Rady Sołeckiej Kotomierz. Zebrania wiejskie w Kusowie i Trzęsaczu.

Krzysztof Szala - Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w zebraniu Rady Sołeckiej w Kotomierzu.
Następnie wójt uczestniczył na zebraniach wiejskich w Kusowie i Trzęsaczu.
 
2012-10-01

Zebrania wiejskie.

Krzysztof Szala - Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w zebraniach wiejskich we wsi Gądecz i Włóki.
 
2012-10-01

Jubileusz 90 urodzin.

Krzysztof Szala - Wójt Gminy Dobrcz odwiedził mieszkankę wsi Trzebień, która skończyła 90 lat.
 
2012-10-01

Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego

W dniu 16 września 2012 roku odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego w skokach przez przeszkody.
 
2012-10-01

Zebrania wiejskie.

Krzysztof Szala - Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w zebraniu wiejskim Trzeciewiec i Sienno.
 
2012-10-01

Zebrania wiejskie

Krzysztof Szala Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w zebraniach wiejskich Kozielec i Suponin.
 
2012-09-13

Komisja Rady Gminy Dobrcz.

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dobrcz
Następnie wójt przebywał.
 
2012-09-13

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z grupą rolników z Włók

Rolnicy są zainteresowani dzierżawą gruntów rolnych w miejscowości Strzelce Górne

Następnie wójt spotkał się z prezesem rolniczej spółdzielni produkcyjnej RSP w Strzelcach Górnych.
 
2012-09-13

Spotkanie wójta z przedstawicielami firmy T-mobile.

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z przedstawicielami firmy T-mobile, gdzie omówiono warunki umów.

Następnie wójt uczestniczył w posiedzeniach Rady LGD.
 
2012-09-13

Barwy Lata Dary Jesieni

Wójt Gminy Dobrcz wraz z Lokalną Grupą Działania uczestniczyli w festynie pn. "Barwy Lata, Dary Jesieni".
 
2012-09-13

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych.

Wójt spotkał się z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych, gdzie omówiono sprawy bieżące.
 
2012-09-12

Rezygnacja Sołtysa Nekli

W związku ze złożoną rezygnacją Sołtysa Nekli Wójt Gminy Dobrcz powołał na okres do przeprowadzenia nowych wyborów Pana Grzegorza Ściesińskiego.
 
2012-09-12

Uniwersytet trzeciego wieku

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Wyższej Szkoły Bankowej
 
2012-09-12

˝Produkt lokalny szansą na biznes˝

W dniu 3 września 2012 roku odbyła się konferencja na temat: "Produkt lokalny szansą na biznes"
 
2012-09-06

Triathlon 2012

Wójt Gminy Dobrcz był obecny podczas zawodów Triathlon w Borównie.
 
2012-09-05

Święto Śliwki

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w festynie z okazji "Święta Śliwki"
 
2012-09-05

Uroczyste ślubowanie nauczycieli.

Wójt Gminy Dobrcz przyjął ślubowanie nauczycieli.
 
2012-09-05

Spotkanie wójta z przewodniczącą KGW Strzelce Dolne,

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z przewodniczącą KGW Strzelce Dolne, która jest właścicielem Gospodarstwa Agro - Turystycznego.
 
2012-09-05

Triathlonu.

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w spotkaniu organizatorów i służb porządkowych w związku z przebiegiem Triathlonu
Następnie wójt zorganizował cotygodniową naradę, na której omówiono terminy zebrań.
 
2012-09-05

Narada Wójt Gminy Dobrcz z dyrektorami szkół

Wójt Gminy Dobrcz zwołał naradę z dyrektorami szkół, na której zostały przedstawione informacje o stopniu przygotowania placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 
2012-09-02

Konferencja. Posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w konferencji kończącej projekt
Następnie wójt uczestniczył w posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania w Gądeczu.
 
2012-09-02

Dożynki 2012

Wójt Gminy Dobrcz - Krzysztof Szala uczestniczył w Dożynkach Gminnych.
 
2012-08-22

Dalsze przygotowania do uroczystości w dniu 3 września. Spotkanie wójta w Augustowie.

Firma kamieniarska rozpoczęła pracę przy montażu krzyża walecznych na pomniku.Następnie wójt spotkał się z dzierżawcą gospodarstwa w Augustowie i z geodetą.
 
2012-08-22

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z Prezydentem Miasta Bydgoszcz

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w naradzie zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz.
 
2012-08-22

Jubileusz 96 urodzin mieszkanki Sienna. Narada wojta w sprawie Dożynek i Święta Śliwki.

Jubilatka z Sienna obchodziła swoje 96 urodziny. Następnie odbyła się narada w sprawie Dożynek Gminnych i Święta Śliwki.
 
2012-08-22

Turniej siatkówki plażowej o puchar Wójta

Plażowy turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Dobrcz.
 
2012-08-22

Zawody strzelecke. Święto Chleba.

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w zawodach strzeleckich.
Następnie wójt uczestniczył w otwarciu festynu Święto Chleba.
 
2012-08-22

Praca wójta w terenie.

Wójt Gminy Dobrcz przebywał w terenie. Odwiedzając poszczególne sołectwa rozmawiał z rolnikami.
 
2012-08-22

Fair Play

Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w spotkaniu prowadzonych przez audytorów kontrolujących gminę w zakresie programu Fair Play.
 
2012-08-22

Triathlon w Gminie Dobrcz.

Wójt Gminy Dobrcz - Krzysztof Szala spotkał się z organizatorami triathlonu.
 
2012-08-22

PosiedzeniE na temat reorganizacji Posterunku Policji w Dobrczu.

Spotkanie prowadził Komendant Miejski Policji z Bydgoszczy.
 
2012-08-14

Kontrola zarządcza. Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z przedstawicielami firmy wydawniczej.

Kontrola w jednostkach organizacyjnych odbędzie się we wrześniu.

Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy wydawniczej, która ma przedstawić oferty inwestycyjne gminy.
 
2012-08-14

800 lecie powstania Wsi Dobrcz.

Wójt Gminy Dobrcz odbył naradę z zespołem pracowniczym przygotowującym obchody 800 lecia istnienia wsi Dobrcz.
 
2012-08-14

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz i Zbigniewa Ostrowskiego.

Na spotkaniu omówiono przygotowania do obchodów upamiętnienia poległych żołnierzy we Włókach.
 
2012-08-14

e-urząd

Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z grupą wdrażającą projekt pn. "Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu".
 
2012-08-14

Szkolenie

Wójt Gminy Dobrcz - Krzysztof Szala przebywał na szkoleniu.
 
2012-08-14

Spotkanie organizacyjne

Obyła się narada Wójta Gminy Dobrcz z Sołtysami.
 
2012-08-14

Uroczyste oddanie chodnika do użytku w Wudzynie.

Chodnik został sfinansowany z Funduszu Sołeckiego i środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego.
 
Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz
Gmina Fair Play 2012
Badanie satysfakcji
e-Usługi
Ogłoszenia
Spacer dron
Telefony alarmowe
Kalendarz wydarzeń
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Sluzba_zdrowia
Urząd Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 52-364-80-10, fax: 52-364-80-32, email: dobrcz@dobrcz.pl, http://www.dobrcz.pl
NIP: 554-12-97-971, Regon: 000534256
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8  Stat24
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Akceptuję
ciasteczka
(cookies)